Başlık

Yıllık Kalite Planı'nın bir SÖMGZ eylem planına dönüştürülmesi

Neden

Yıllık Kalite Planı'nda planın uygulanma düzeyini ölçülebilir kılan göstergeler yer alır. Ancak, plan henüz SÖMGZ eylem maddelerini içeren bir eylem planı haline getirilmedi. Bu nedenle plan uygulanmaya başlanmadı.

Ne

Yıllık Kalite Planı'nı temel alarak SÖMGZ eylem maddelerini içeren bir eylem planı oluşturarak bu eylem maddelerinin belirli personel üyelerine atanabilmesini ve Yıllık Kalite Planı'nın uygulamaya konulabilmesini sağlayın.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi ve Kalite Sorumlusu:

  1. Planı işler hale getirebilmek için Yıllık Kalite Planı'nı aşamalara ayırırlar.
  2. Aşamaların doğru uygulanış sırasına göre bir plan yaparlar.
  3. Her bir aşamayı SÖMGZ eylem maddelerine dönüştürürler.
  4. Tüm eylem maddelerini tek bir eylem planında bir araya getirirler.
  5. Laboratuvar Yöneticisi'nin eylem planını tarih atıp imzalayarak planı onaylaması gerekir.
  6. Yıllık Kalite Planı'nın ve eylem planının nüshalarını tüm personele dağıtırlar.
  7. Yıllık Kalite Planı'nı ve eylem planını haftalık personel toplantısında sunarlar. Planları detaylarıyla tartışıp personele belirli eylem maddeleri atarlar. Personele toplantı sırasında ve sonrasında soru sorabilmeleri için yeterli fırsatı tanırlar (planların doğru şekilde uygulamaya konmasını sağlamak amacıyla).
  8. Eylem planını Eylem Planları klasöründe saklayıp zamanında uygulanıp uygulanmadığını izlemeye başlarlar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.1 4.11.1
ISO15189:2012: 4.1.2.6 4.12
ISO15190:2003: