Başlık

Tüm iç denetimlerin yürütülmesi ve denetim raporlarının yazılması

Neden

Tüm kalite yönetim sistemi ve yapılan tetkikler, uygulamaların dokümanlara (ve tam tersi) ve bu ikisinin de ISO 15189'a uygun olup olmadığı görülmek üzere denetlenmelidir.

Ne

Önceki aktivitede hazırlanan yıllık plan doğrultusunda iç denetimler yürütmeye başlayın.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

 1. Her denetimin hazırlık ve yürütülme aşamasını koordine eder: Gelecek bir denetime atanan İç Denetçilere denetim yapacaklarını zamanında hatırlatır ve denetimin konusunu ve denetlenmesi gereken SÇP'leri ve kalite el kitabı bölümleri gibi bazı ana materyalleri temin eder.

 

Denetim yürütmek üzere görevlendirilen personel üyeleri:

 1. Denetimi hazırlarlar: Denetlenecek unsur/prosedür konusunda laboratuvarda bulunan tüm dokümanları okurlar. Bunlar arasında SÇP'ler, kalite el kitabı bölümleri, Biyogüvenlik Kılavuzu bölümleri, doldurulmuş çalışma formları, kayıtlar, Kısa Yönergeler, raporlar vb. sayılabilir. Denetimin ilk yılının ardından aynı laboratuvar prosedürleri söz konusu olduğunda önceki yılın denetim raporlarına başvurulması da önemlidir. Bu raporlarda aynı konu hakkında yapılan önceki denetimlerde hangi uygunsuzlukların belirlendiği okunarak düzeltici eylemlerin, kontrollerin ve önleyici eylemlerin uygunsuzlukları çözme/düzeltme konusunda işe yarayıp yaramadığını görmek için bir sonraki denetimde aynı belirsizliklere odaklanılabilir.
 2. Denetim yapısını belirlerler: Denetime ne ile başlayıp nasıl devam edilecek? Görüşülmesi gereken personeli belirleyerek bu kişilerin müsait olup olmadığı sormak üzere irtibata geçerler.
 3. Denetimi yürütüp gözlemleri kaydederler.
 4. Bulguları (hem olumlu hem olumsuz) özetledikleri gün bir görev raporu da hazırlayarak denetimi sonlandırırlar ve ağırlık puanı 3 ve 4 olan uygunsuzlukları belirtirler. Bu özellikle ağırlık puanı 4 olan uygunsuzluklar açısından önemlidir; bu tür uygunsuzlukların doğrudan çözümlenmesi gerekir.
 5. Nelerin denetlendiği, hangi dokümanların kontrol edildiği, kimlerle görüşüldüğü ve nelerin gözlendiğini açıklayan bir rapor hazırlarlar. Her gözleme bir ağırlık puanı verirler. 4 dereceli puanlandırma sistemi uygundur (ancak zorunlu değildir):
  1: Bulgu, standarttan/dokümanlardan sapma göstermemektedir.
  2: Bulgu, uzun vadede çözümlenmediğinde kalite yönetim sistemi üzerinde olumsuz etki yaratacak ancak kalite yönetim sisteminin düzgün işleyişini doğrudan tehdit etmeyecek bir uygunsuzluktur. Uygunsuzluk, 1 yıl içinde çözümlenmeli/düzeltilmelidir.
  3: Bulgu, kalite yönetim sisteminin düzgün işleyişini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Uygunsuzluk, 3 ay içinde çözümlenmelidir.
  4: Bulgu, kalite yönetim sisteminin düzgün işleyişini kritik düzeyde ve doğrudan etkilemektedir ve bu uygunsuzluk çözümlenmediği sürece tetkik sonuçlarının doğruluğu güvence altına alınamaz. Dolayısıyla uygunsuzluk çözümlenene/düzeltilene kadar laboratuvarın olağan faaliyetleri durdurulur.
  Her ağırlık puanı türündeki uygunsuzlukları çözmek için belirlenen süreler başta olmak üzere bu puanlama sisteminin laboratuvar yönetimi ile önceden görüşülmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
 6. Raporu, denetimde belirlenen uygunsuzlukları çözümlemek üzere 2 hafta içinde bir SÖMGZ eylem planı taslağı hazırlaması gereken laboratuvar yöneticisine gönderirler: Bkz. sonraki aktivite.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Değerlendirme kapsamındadır

 

ISO15189:2012: 4.10 4.11 4.14.1 4.14.5
ISO15190:2003: