Başlık

Sıralanan tüm ekipmanlara yönelik bakım planının bir SÇP'de tanımlanması

Neden

Laboratuvarda bulunan tüm ekipmanların bakım ve kalibrasyon yöntemleri belirlendi. Koruyucu bakım programı ile de bu işlemlerin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi sağlanacak.

 

Ancak:

  • Bakım planı sürdürülmeli ve sık sık güncellenmelidir.
  • Bakım ve kalibrasyon yöntemlerinin zaman zaman güncellenmesi gerekebilir.
  • Yeni bir ekipman kullanılmaya başlandığında bu ekipman için bakım ve kalibrasyon yöntemi geliştirilmeli ve bakım programına dâhil edilmelidir.

Ne

Yukarıda söz edilen aktivitelerin daima yerine getirildiğini ve daima aynı yöntem ile yerine getirildiğini sağlamak amacıyla bakım ve kalibrasyon yöntemini belirleme prosedürünü standartlaştırmanız ve bunu koruyucu bakım planına dâhil etmeniz gerekir. Bu nedenle Ekipman Bakımına yönelik bir SÇP geliştirilmelidir.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

  1. SÇP'ye dâhil edilecek içeriğin özetini çıkarır.
  2. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak bir SÇP yazar.
  3. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP'deki prosedür doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar. SÇP'yi Prosedür SÇP'leri klasöründe saklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.5.1
ISO15189:2012: 5.3.1.1
ISO15190:2003: