Başlık

Süreç akış şemalarının hazırlanması

Neden

Bu aktivite ISO tarafından açıkça şart koşulmamıştır. Ancak, laboratuvarın bütün kilit süreçlerinin akış şemalarının hazırlanması hangi SÇP'lerin halen geliştirilmesi gerektiğini tespit etmede iyi bir yöntemdir. Ayrıca 4. aşamada yapılacak olan Hata Türleri ve Etkileri Analizi'nin ilk adımlarından biridir. Bu sayede önleyici kontroller ve iç kalite kontrolleri hazırlanacaktır.

Ne

Bu araçta Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri ve Etkileri Analizi (SHHTEA) yapılmasına ilişkin yöntemi uygulayacağız. Bu yöntemin prosedürü bu web sitesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu aktivitede, burada açıklanan adımların sadece 1, 2 ve 3.'sünü yapacağız.

 

İlk adım hangi süreçlerin analiz edileceğinin tespit edilmesidir. Bu da aşağıdaki şekilde açıklandığı gibi laboratuvarın birincil sürecidir.

 

 

İkinci adım ise analiz edilecek prosedürde uzman bir veya iki kişi ve tercihen birincil laboratuvar süreci konusunda meslekî bilgisi olmayan bir ekip liderinden (böylece bu kişi sadece süreç analizinin yürütülmesine odaklanabilir) oluşan bir ekip kurulmasıdır.

 

Üçüncü adım ise süreç analizinin yürütülmesidir. Her süreci 1. aşamada belirtilen süreç adımlarına bölün. Her adımı burada anlatıldığı gibi alt adımlara bölerek açıklayın.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Bölüm başkanlarına süreç akış şemaları yapılırken uygulanacak ilkeleri ve süreç akış şemalarının neden yapılması gerektiğini açıklar.
  2. Her bölümün başkanıyla birlikte kendi bölümlerinde yapılan kilit prosedürleri belirler.
  3. Her bölümün başkanıyla birlikte bir önceki adımda belirlenen prosedür için birer süreç açıklaması hazırlar. Yukarıda açıklandığı gibi 3. adımdaki ve bağlantısı verilen web sitesindeki açıklamalara göre hareket eder.

 

NOT: 4. aşamada hata türleri ve etkileri analizinde tekrar kullanılacağı için akış şemaları dikkatli bir şekilde arşivlenmelidir.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007:
ISO15189:2012:
ISO15190:2003: