Başlık

Rapor yayınlanmadan önce sonuçların incelenip onaylanmaya başlanması (yani sonuçların doğrulanması)

Neden

Bilgilerin aktarılması hata yapmaya açık bir aktivitedir. Bu nedenle, raporlardaki sonuçların ve diğer önemli bilgilerin (hasta bilgileri gibi) İstek Formu, çalışma formu ve kayıttan doğru şekilde aktarılmasını ve raporların eksiksiz olmasını güvence altına almak için Sonuç Raporlarının taslağını hazırlayan personel üyesine ek olarak ikinci bir personel üyesinin doğru değerlerin ve bilgilerin aktarıldığını onaylaması gerekmektedir.

Ne

Sonuçların ve önemli bilgilerin incelenmesi ve her Sonuç Raporu'nun yayınlanmak üzere onaylanmasına yönelik bir prosedür oluşturun. Bu prosedürü uygulamaya yetkili kişi yönetim pozisyonunda olmalıdır (veri yönetimi bölümü başkanı, testin yapıldığı bölümün başkanı veya laboratuvar yöneticisinin kendisi).

 

Bu prosedürde, Sonuç Raporu'ndaki tüm verilerin ve sonuçların İstek Formu, çalışma formları ve kayıttan doğru şekilde aktarıldığının onaylanması için söz konusu bilgiler incelenir. Ayrıca sonuçların okunaklı olduğu ve kalite kontrollerinin sonuçların çıktığı gün doğru şekilde yapıldığı da onaylanmalıdır (tetkiklerin doğru şekilde yapıldığının ve ayıraçlar ile ekipmanın doğru işlediğinin belirlenmesi için). Bunun yanı sıra raporun eksiksiz olduğu ve gerekli tüm bilgileri içerdiği de onaylanması gereken diğer bir noktadır. Her şeyin doğru şekilde yapıldığı ve tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu belirlendikten sonra yetkili kişi raporu imzalayarak raporun yayınlanmasını onaylar.

 

Sonuç Raporlarının eksiksiz şekilde incelenip onaylandığından emin olmak için bir kontrol listesinden faydalanabilirsiniz. Sağ sütunda örnek bir kontrol listesi verilmiştir.

 

2. aşamanın sonraki adımlarında Sonuçların Kaydedilmesi, Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP geliştirilecektir. Bu SÇP'de bu prosedüre ilişkin protokol yer alacaktır.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Yetkilendirme Matrisi'ni sonuçların incelenmesi ve raporun onaylanmasına ilişkin sorumluluk ve görevleri de içerecek şekilde düzenler.
  2. Sonuçları incelemek ve raporların yayınlanmasını onaylamak için kimin yetkilendirileceğini belirler (bu aynı zamanda da kendisi de olabilir). Sonuçların incelenmesi ve raporlara yayın onayının verilmesi için her zaman yetkili bir kişinin bulunmasını sağlamak amacıyla söz konusu yetkilinin orada bulunmaması halinde yerine kimin geçeceğini de belirler.
  3. Atanan personel üyesine ve ikinci yetkili personel üyesine görev ve sorumlulukları ile bu prosedürün neden her Sonuç Raporu'nda yerine getirilmesi gerektiğini açıklar.
  4. Personelin Kişisel İş Tanımlarını bu prosedüre ilişkin yeni görev ve sorumlulukları da içerecek şekilde düzenler.
  5. Prosedürün doğru bir şekilde yerine getirildiğinden ve sorunsuz yürüdüğünden emin olmak için prosedürün uygulandığı ilk birkaç günde personele yardımcı olur.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.7.1
ISO15189:2012: 5.8.1
ISO15190:2003: