Başlık

Numune Toplanmasına yönelik bir SÇP'nin yazılması

Neden

Laboratuvar personeli hastalardan kendileri numune alacaksa bu işlemin laboratuvarın hem kaliteli numune alınmasına yönelik şartlarına hem de hastalara doğru muamele edilmesine (hastanın mahremiyetinin ve güvenliğinin sağlanması vb.) yönelik şartlarına uyularak doğru şekilde yapılması önemlidir.

Ne

Laboratuvarda yapılan testler için gerekli tüm numune türlerinin nasıl toplanacağının açıklandığı protokollerin yer aldığı bir SÇP geliştirin. Bu protokoller, hastalardan numune toplayan personele dönük olarak yazılmalıdır. Bu protokollerde şu gibi unsurların bulunması gerekir:

 • Toplama Öncesi:
  • Hastanın kimlik bilgilerinin alınmasına ilişkin talimatlar
  • Hastanın tetkik şartlarını sağlayıp sağlamadığının doğrulanmasına ilişkin talimatlar (laboratuvar testinin aç karnına yapılması gerekiyorsa hastanın yemek yemediğinin doğrulanması)
  • Hastaya doğru muamele edilmesine ilişkin talimatlar (saygılı, dostane ve kibar)
  • Hastanın bilgilendirilmesine ilişkin talimatlar (ne yapılacak, hasta sonuçları ne zaman ve nereden alabilir)
  • Hastanın mahremiyetinin korunmasına ilişkin talimatlar
  • Hastanın hazırlanmasına ilişkin talimatlar (hastanın numunenin nasıl alınacağı ve laboratuvar testine ilişkin olarak bilgilendirilmesi de dâhil olmak üzere)
  • Hasta güvenliğinin korunmasına ilişkin talimatlar
  • Laboratuvar personelinin güvenliğinin korunmasına ilişkin talimatlar
  • Numuneyi alan kişinin ve hastanın kimlik bilgileri de dâhil olmak üzere İstek Formu'nun doldurulmasına ilişkin kılavuz ilkeler
 • Toplama aşaması:
  • Yeterli miktarda kaliteli numunenin toplanabilmesi için numune kabul kriterlerine başvurulması da dâhil olmak üzere numunelerin doğru toplanmasına ilişkin kriterler
 • Toplama Sonrası:
  • Numunenin etiketlenmesine ilişkin prosedür
  • Numunenin doğru ve güvenli ambalajlanmasına ilişkin şartlar
  • Numunenin taşınmasına (zaman çerçevesi ve sıcaklık aralığı da dâhil olmak üzere) ve numune toplandıktan hemen sonra taşınmıyorsa uygun saklama koşullarına (sağ sütunda DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) el kitabından alınan, numune taşınması ile ilgili artalan bilgisine yer verilmiştir) ilişkin talimatlar
  • Numunenin toplanmasında kullanılan malzemelerin güvenli şekilde bertaraf edilmesine ilişkin talimatlar

 

1. aşamada geliştirilen İstek Formu bu SÇP ekine dâhil edilmelidir.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

 1. DSÖ LKYS el kitabındaki numunelerin toplanması, korunması ve taşınmasına ilişkin artalan bilgisini okuyarak numunelerin doğru toplanması için göz önünde bulundurulması gerekenleri kavrar.
 2. SÇP taslağını çıkarır. SÇP'nin eksiksiz olduğundan ve yukarıda belirtilenler de dâhil olmak üzere numunelerin toplanmasında göz önünde bulundurulması gereken her şeyi kapsadığından emin olur.
 3. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak SÇP'yi yazar.
 4. SÇP'ler hazır olduğunda SÇP nüshalarının nerede tutulması gerektiğine karar verir ve bunları SÇP'de belirtir (yeni bir SÇP basıldığında eski nüshaların yeni versiyonla daha etkin ve doğru bir şekilde değiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla). SÇP, Prosedür SÇP'si olarak kodlanmalıdır.
 5. SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne dâhil eder ve SÇP'yi kimlerin ilgilendirdiğini ve SÇP'yi kimlerin okuyup anlaması gerektiğini belirler.
 6. Haftalık personel toplantısında SÇP'yi bütün personele tanıtır ve hangi personel üyelerinin SÇP'yi okuması gerektiğini, ardından Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalaması gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.4.2 5.4.3
ISO15189:2012: 5.4.4.2 5.4.4.3 5.4.5
ISO15190:2003: