Başlık

Laboratuvarda yapılan her tetkikin sonuçlanma süresinin belirlenmesi

Neden

Tanısal karar, diğer faktörlerin yanı sıra laboratuvar test sonuçlarına da bağlıdır. Laboratuvar sonuçlarının açıklanması ne kadar uzun sürerse doğru tanı ve tedaviye ilişkin kararın verilmesi de o kadar uzun sürer. Bu sürede hastalık devam etmektedir ve progresyon göstererek hastalık yükünün daha da artmasına veya ölüme dahi sebep olabilir. Bu nedenle laboratuvar sonuçlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çıkması kritik öneme sahiptir.

Ne

Her tetkik için izin verilen maksimum tahmini bitiş süresini (TBS) belirleyin. Bir sonraki aktivitede TBS'lere uyumun izleneceği bir sistem oluşturulacaktır. 2. aşamada geliştirilen, Sonuçların Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'de, tetkik sonuçlarının TBS'yi geçmesi halinde gecikme hasta tedavisini olumsuz yönde etkileyecekse tetkiki isteyen kişinin doğrudan gecikme konusunda bilgilendirileceğine yönelik politikayı da içerecek şekilde düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

  1. Laboratuvarda yapılan tüm tetkiklerin genel hatlarıyla görüldüğü bir tablo hazırlar.
  2. Her tetkik için toplam TBS'yi belirler.
  3. 2. aşamada geliştirilen akış şemalarını kullanarak her tetkik için her süreç aşamasının yerine getirilmesinde maksimum izin verilen süreyi belirler. Herhangi bir aşamanın çok uzun sürede yerine getirildiğini ve daha kısa sürebileceğini fark ederse bu değişikliği uygulamaya koyar (sadece organizasyonel değişiklikler yapar, tetkik prosedürünü değiştirmez). Örneğin sonuçlar sabah çıkabiliyorken Sonuç Raporu'nun öğleden sonra çıkması planlanıyorsa sorumlu kişinin raporu daha erken hazırlaması sağlanarak "Sonuç Raporu'nun Hazırlanması" aşamasının TBS'si azaltılabilir.
  4. Her tetkik için izin verilen maksimum tahmini bitiş süresini belirler. Buna hizmet kullanıcıları ile görüşerek karar verir.
  5. 3. aşamanın ilerleyen bölümlerinde kalite el kitabı geliştirildiğinde, izin verilen maksimum TBS'lerin yer aldığı tabloyu bu kılavuza dâhil eder (tablonun hangi bölüme ekleneceğini öğrenmek için kalite el kitabı taslağının hazırlanması aktivitesine bakınız).
  6. Henüz eklenmediyse: 2. aşamada geliştirilen Sonuçların Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'yi bir tetkik için belirlenen TBS'nin aşılması ve bu gecikmenin hasta tedavisini olumsuz yönde etkilemesi halinde tetkiki isteyen kişinin derhâl bilgilendirilmesine yönelik prosedürü de içerecek şekilde düzenler.
  7. Haftalık personel toplantısında bu prosedürün yeni olduğunu ve Sonuçların Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'ye eklendiğini, dolayısıyla herkesin o andan itibaren bu prosedüre uyması gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.8.11
ISO15189:2012: 4.14.7
ISO15190:2003: