Başlık

Laboratuvar Testi İstek Formu'nun Geliştirilmesi

Neden

Klinisyenlerin laboratuvar testinin doğru yapılması için gerekli olabilecek bütün bilgileri otomatik olarak vermelerini sağlayan bir İstek Formu hazırlanması çok önemlidir.

Ne

Şu bilgileri içeren bir İstek Formu geliştirin (ancak başka bilgiler de eklenebilir):

 • Hasta bilgileri (isim, adres, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet vb.)
 • Tetkiki isteyen kişinin bilgileri
 • Birincil numune türü
 • İstenen tetkik/tetkikler
 • Laboratuvarı ilgilendiren klinik bilgiler
 • Numunenin alındığı tarih, saat ve yer
 • Numunenin laboratuvara geldiği tarih ve saat
 • İlgili diğer tüm bilgiler

 

Sağ sütunda bir istek formu şablonu verilmiştir. Bu formu laboratuvarınıza uygun şekilde düzenleyin (ör. şablonda verilen tetkikleri laboratuvarınızda yapılan tetkiklerle değiştirin). İstek Formu'nun nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin net talimatlar verin (bu bölüm form şablonunda verilmemiştir). Örneğin istek formunun arka sayfasına formun her bölümünün nasıl doldurulması gerektiği ve her bölümde hangi bilgilerin verilmesi gerektiğine ilişkin net talimatlar verin.

 

DSÖ, Tüberküloz laboratuvarlarına özel olarak, TB laboratuvarları test istek formu şablonunun da içinde yer aldığı TB Kayıt ve Raporlama Formları geliştirmiştir.

Nasıl ve kim?

Kalite Odak Kişisi (İstek Formu geliştirilmesinde yararlı bilgiler sağlayabilecek bir personel üyesi ile birlikte):

 1. Yukarıda özetlenen gerekli unsurları içeren bir İstek Formu geliştirirler (bkz. ISO 15189:2007, 5.4.1 sayılı madde ve ISO 15189:2012, 5.4.3 sayılı madde).
 2. Haftalık personel toplantısında İstek Formu'nu tanıtır ve formun nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler olup olmadığını sorarlar. Bazı personel üyelerinin formu hazırlayanların aklına gelmeyen değerli önerileri olabilir.
 3. İstek Formu'nu birkaç klinisyene gösterip formun nasıl iyileştirilebileceğine dair önerileri olup olmadığını sorarlar. Klinisyenler farklı bir bakış açısına sahip olduğu için formun iyileştirilmesi için değerli öneriler sunabilirler.
 4. Laboratuvar personelinden ve klinisyenlerden alınan öneriler doğrultusunda İstek Formu'nu optimize ederler.
 5. İstek Formu'nu basar: Laboratuvardan düzenli olarak test isteyen bütün klinisyenlere yetecek kadar nüsha alındığından emin olurlar. Daha fazla İstek Formu'na ihtiyaç duymaları halinde laboratuvarla iletişime geçmeleri gerektiğini klinisyenlere bildirirler. Klinisyenlere bundan böyle yeni İstek Formu'nu kullanmaları gerektiğini, eskileri atmalarını bildirirler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.4.1
ISO15189:2012: 5.4.3
ISO15190:2003: