Başlık

Laboratuvar bilgilerinin korunmasını yanı sıra bilgilere hızlı erişilebilmesini de sağlayan bir arşivin oluşturulması

Neden

Şu ana kadar spesifik kayıt türleri için birçok klasör oluşturuldu. Bu kayıtlarda tutulan bilgilere erişimin kontrollü olması ve kayıtların zararlı etkenlerden korunarak güvenli bir şekilde saklanması önemlidir.

Ne

Laboratuvar arşivini oluşturun. Laboratuvar arşivinin taşıması gereken en önemli şartlar şunlardır:

 • Arşive giriş kontrollü olmalıdır; personel şu yetkilerden birine sahip olmalıdır:
  • Arşive erişme
  • Arşive erişme ve kayıt ekleme
  • Arşive erişme, kayıt ekleme ve mevcut kayıtları değiştirme
  • Klinik personel de (test isteğinde bulunanlar) laboratuvar arşivinde bulunan bazı tıbbi kayıtlara erişim yetkisine sahiptir.

 • Bir önceki noktayı tamamlayıcı olarak: Arşiv kilitlenebilir olmalıdır
 • Arşivde saklanan bilgilere kolayca erişilebilmelidir: Hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilmesi için kayıtlar mantıksal bir sistemle saklanmalıdır
 • Arşivde saklanan bilgiler nem, güneş ışığı, haşereler, yangın vb. zararlı etkenlerden korunmalıdır

 

Arşivlerin uyması gerekenler konusunda ülkelerin kendi ulusal yönetmelikleri olabileceğini göz önünde bulundurun.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Laboratuvar arşivinin iyileştirilmesi/oluşturulması için yukarıda bahsi geçen şartlara uygun olarak bir SÖMGZ eylem planı taslağı hazırlar.
 2. Eylem planının zamanında uygulamaya geçirilip geçirilmediğini izlemeye başlar. Bunu haftalık personel toplantılarının tutanaklarına eylem maddelerini ekleyerek gerçekleştirir. Böylece her haftalık personel toplantısında eylem maddelerinin üzerinden geçilir ve uygulamanın ne durumda olduğu sorulabilir. Bu toplantılara laboratuvar yöneticisi de katıldığı için laboratuvar yöneticisi son tarihler geçmesine rağmen eylem maddelerini uygulamayan personele mümkün olan en kısa sürede bu eylem maddelerini uygulaması için baskı yapılabilir.
 3. Laboratuvar arşivine erişimi ve kimlerin bilgi girebileceği, kimlerin hem bilgi girip hem de kayıtları değiştirebileceğini bir düzene koymak için Yetkilendirme Matrisi'ni uyarlar. Ayrıca testi isteyen kişi pozisyonunu da dâhil ederek bu pozisyonun yetkilerini de tanımlar (çoğunlukla tetkiki isteyen kişiler sadece tıbbi kayıtlara başvurabilir, arşivdeki bilgilere erişemez veya onları değiştiremez).
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2012: 4.1.1.3 4.13 5.2.2 5.2.3 5.10.2 5.10.3
ISO15190:2003: