Başlık

Laboratuvar bilgileri sadece dijital ortamda saklanıyorsa: Bilgisayar arızası halinde laboratuvar bilgilerinin zarar görmemesi için bir acil durum planının hazırlanması

Neden

Laboratuvarın tamamen bilgisayarlı bir sistemi varsa laboratuvar bilgilerinin erişilebilirliğini bilgisayarın arızalanması halinde dahi korumak için bir acil durum planının bulunması gerekir. Bilgisayar sistemi arızası hizmetlerin kesintiye uğramasına sebep olmamalıdır.

Ne

Dijital laboratuvar bilgilerinin, bilgisayar arızası halinde dahi erişebilir olmasını sağlayacak bir acil durum planı hazırlayın. 2. aşamada haftada bir yedekleme işleminin yapılmasını sağlayacak bir sistem geliştirilmişti.

 

Bilgisayarlı sistemin nasıl düzenlendiğine bağlı olarak arıza halinde laboratuvar bilgilerine erişmek için laboratuvar bu yedeklerden faydalanabilir. Örneğin laboratuvar, laboratuvar bilgilerini saklamak için sadece tek bir bilgisayar kullanıyorsa ve bu bilgisayar arızalanırsa en son alınan yedeğe erişmek ve ihtiyaç duyulan bilgileri bulmak için başka bir bilgisayar kullanılabilir. Ancak bir sunucu kullanılıyorsa laboratuvar bilgilerine sürekli erişimin sağlanması için başka bir çözüm bulunmalıdır (ör. laboratuvar ağına bağlı olmayan bir bilgisayar kullanarak en son sunucu yedeğine erişim).

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu (veya varsa Veri Yöneticisi):

  1. Bilgisayarlı sistemin karakteristiklerine en uygun bilgisayarlı laboratuvar bilgileri sistemi acil durum planını tasarlar.
  2. Bilgisayar arızası halinde izlenecek protokolü içeren bir doküman hazırlar. Bu protokol bir sonraki aktivitede geliştirilecek Bilgi Yönetimine Yönelik SÇP'ye eklenecektir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: B.8.5
ISO15189:2012: 5.10.3
ISO15190:2003: