Başlık

Laboratuvarın tüm süreçlerinde hata türleri ve etkileri analizlerinin gerçekleştirilmesi

Neden

Laboratuvarın tüm süreçlerinde hata türleri ve etkileri analizlerinin (HTEA) gerçekleştirilmesi sürekli iyileşme açısından en önemli aktivitelerdendir. HTEA, uygunsuzlukların potansiyel kaynakları, ortaya çıkma olasılıkları ve ortaya çıkmaları halinde sonuçların önem derecesine ilişkin fikir edinmenize yardımcı olan bir süreç analizidir ve aynı zamanda size bu uygunsuzlukları önleme fırsatı sunar.

Ne

Bu aşamanın önceki adımlarında Kalite Sorumlusu HTEA yapma konusunda eğitim almıştı. 2. aşamada ise tüm rutin laboratuvar prosedürlerinin akış şemaları hazırlanmıştı. Akış şeması hazırlanan her rutin prosedür için HTEA yapın. HTEA'ları yaparken akış şemalarından faydalanabileceğinizi göz önünde bulundurun.

Nasıl ve kim?

Üzerinde HTEA yapılacak süreçlerin rutin olarak yapıldığı bölüm/birim başkanları ile işbirliği içinde Kalite Sorumlusu:

  1. 2. aşamada akış şeması hazırlanan her prosedür üzerinde HTEA yapar.
  2. Tüm hata türlerini, hata türlerinin ortaya çıkma olasılığını, ortaya çıkması halinde sonuçların önem derecesini ve her hata türü için uygulanabilecek olası önleyici eylemleri, kontrol adımlarını ve düzeltici eylemleri tanımlayan bir rapor hazırlar. Zaman veya finansal kısıtları düşünerek kendinizi kısıtlamayın: Hangi kontrollerin ve eylemlerin uygulanabilir ve zamana uygun olduğunu belirlemek laboratuvar yöneticisinin görevidir. Kalite Sorumlusu, bu raporu laboratuvar yöneticisine gönderir.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Kalite Sorumlusu'ndan laboratuvarda rutin olarak gerçekleştirilen farklı prosedürlere ilişkin HTEA raporlarını alır. Her raporda hata türleri (ters gidebilecek olası şeyler) açıklanır, bu hata türlerinin gerçekten ortaya çıkması halinde sonuçlarının önem derecesine ve önleyici eylemler, kontrol adımları ve düzeltici eylemlere ilişkin önerilere yer verilir. Önleyici/düzeltici eylemleri ve kontrol adımlarını uygulamaya koyma çalışmalarının uygunsuzluğun meydana gelmesi olasılığı ve meydana gelmesi halinde sonuçlarının ciddiyeti için yeterli olup olmadığına karar vermek Laboratuvar Yöneticisi'nin görevidir.
  2. Laboratuvarda hangi önleyici eylemlerin, kontrol adımlarının ve düzeltici eylemlerin uygulanması gerektiğini belirler.
  3. Önceki adımda seçtiği önleyici/düzeltici eylemlerin ve kontrol adımlarının uygulandığından emin olmak için SÖMGZ eylem planları hazırlar. Eylemler, diğer özelliklerinin yanı sıra, önleyici/düzeltici eylemlerin ve kontrol adımlarının uygulandığı prosedürlere yönelik SÇP'ler düzenlenerek oluşturulmalı ve eylem ve kontrollerin uygulanışı konusunda personel üyelerini eğitici nitelikte olmalıdır (eylem ve kontrollerin neden ve nasıl uygulanacağını açıklayarak).
  4. Eylem planlarını Kalite Sorumlusu'na gönderir ve bu planların uygulandığından emin olur.

 

Kalite Sorumlusu:

  1. Daha önce kendisinin gönderdiği HTEA raporlarına dayanarak Laboratuvar Yöneticisi'nin belirlediği önleyici eylemlerin, kontrol adımlarının ve düzeltici eylemlerin uygulanmasına yönelik eylem planlarını alır. Eylem planlarının zamanında uygulanıp uygulanmadığını izler. Bunu haftalık personel toplantılarının tutanaklarına eylem maddelerini ekleyerek gerçekleştirir. Böylece her haftalık personel toplantısında eylem maddelerinin üzerinden geçilir ve uygulamanın ne durumda olduğu sorulabilir. Bu toplantılara laboratuvar yöneticisi de katıldığı için son tarihler geçmesine rağmen eylem maddelerini uygulamayan personele, mümkün olan en kısa sürede bu eylem maddelerini uygulaması için laboratuvar yöneticisi tarafından baskı yapılabilir.
  2. HTEA raporunu "HTEA" başlıklı yeni bir klasörde arşivler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Sürekli İyileşme kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.11.1 4.12.1
ISO15189:2012: 4.11 4.12
ISO15190:2003: