Başlık

Kolay bilgi transferi için laboratuvar binasında iletişim kanallarının optimize edilmesi (binanın büyüklüğüne uygun olarak)

Neden

Gerekli ve uygun olduğunda, iş verimliliğini artırmak için iletişim kanalları kurulmalıdır. Örneğin BGS III laboratuvar odasında çalışan ve ofis alanında bulunan bir çalışma arkadaşıyla konuşması gereken birinin laboratuvar önlüğünü ve eldivenlerini çıkarıp ellerini yıkayıp ofis alanına gitmesindense arkadaşını araması daha kolaydır. Böylece sürekli olarak giyip çıkarmaktan bıktıkları için çalışanların laboratuvar önlükleri ile etrafta dolaşması da önlenmiş olur.

 

Bunun yanı sıra bazı laboratuvar odaları başka bir binada bulunabilir.

 

Enfeksiyon riskinden dolayı laboratuvarda cep telefonu kullanımına izin verilmemelidir (ellerini yıkamadan telefona dokunan personel telefonu kontamine ederek enfeksiyon riskinin artmasına sebep olabilir). Personel sadece işine odaklanmalıdır, cep telefonu kullanımı personelin dikkatini dağıtabilir.

Ne

Gerekirse odalarda telefon/dâhili telefon sistemi kurun.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Laboratuvarda iletişim sisteminin gerekli olup olmadığını kontrol eder.
  2. Hangi sistemin laboratuvar için en uygun ve maliyet etkin olduğunu araştırır.
  3. Sistemin finanse edilmesi için fon arar.
  4. Sistemi sipariş eder ve kurdurup işler hale getirtir.
  5. Laboratuvarda cep telefonu kullanılmadığından emin olur.

 

Telefon/dâhili telefon sistemi kullanılıyorsa laboratuvar kaynaklı enfeksiyon ve kontaminasyonun önlenmesi için eldiven giyerken sistemin kullanılamayacağının personele açıklanması gerektiği UNUTULMAMALIDIR. Aynı sebeplerden ötürü laboratuvarda cep telefonu kullanımı da yasaktır.

 

Acil durum numaralarının iletişim sisteminin yakınlarında, kolayca görülebilir bir yerde olduğundan emin olur.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.2.2 5.2.8
ISO15189:2012: 5.2.1 5.2.2
ISO15190:2003: