Başlık

Kalite yönetim sistemine ilişkin hedefler başta olmak üzere gelecek yıl için hedeflerin belirlenmesi

Neden

Bu aktivite Kalite Politikası'nı bir yıllık somut aktivite planına dönüştürür.

Ne

Uzun Vadeli Hedefleri ve Kalite Politikası'nı temel alarak gelecek yılın hedeflerini belirleyin. Gelecek yılın tam bir takvim yılı olmak zorunda olmadığını göz önünde bulundurun. Örneğin şu anda Nisan ayındaysanız yıllık kalite planı döneminiz bu yılın Nisan ayından gelecek yılın Mart ayına kadar olan süreyi kapsayabilir. Yıllık kalite planı döneminin, yıllık bütçe planı dönemi gibi diğer planlama dönemleri ile aynı döneme denk düşmesini sağlamak genellikle mantıklıdır.

 

Bir sonraki aktivitede bu hedeflere dayanarak bir Yıllık Kalite Planlaması yapacaksınız. Bu nedenle hedeflerin sayısını ve kapsamını gerçekçi şekilde belirlemek önemlidir: Hedefler bir yıl içinde erişilebilir olmalıdır. Hedeflere ulaşmak için gereken insan kaynakları ve diğer tür kaynakların mevcudiyetini göz önünde bulundurun.

 

Hedefleri kalite yönetim sisteminin tüm dallarına ayırın. Kalite Sisteminin Esasları (KSE) çerçevesine uyum iyi bir stratejidir: Her KSE için yılın sonuna kadar ulaşılması gereken sınırlı/az sayıda hedef belirleyin.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Hedef listesi taslağını hazırlar.
  2. Kalite Sorumlusu ve Kalite Proje Ekibi ile hedefleri tartışır. Kalite Sorumlusu ve Kalite Proje Ekibi kalite yönetim sisteminin tam olarak ne ölçüde uygulandığını ve sonraki adımda ne yapılması gerektiğini bilir.
  3. Yönetici, hedefleri son haline getirir ve bir sonraki aktivite için bastırır. Bunları Organizasyon klasöründe Kalite Politikası'nın içinde saklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.3
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.4
ISO15190:2003: