Başlık

Her tetkik için belirlenen sonuçlanma sürelerine uyumun izlenmesi

Neden

Tanısal karar, diğer faktörlerin yanı sıra laboratuvar test sonuçlarına da bağlıdır. Laboratuvar sonuçlarının açıklanması ne kadar uzun sürerse doğru tanı ve tedaviye ilişkin kararın verilmesi de o kadar uzun sürer. Bu sürede hastalık devam etmektedir ve progresyon göstererek hastalık yükünün daha da artmasına veya ölüme dahi sebep olabilir. Dolayısıyla, laboratuvar sonuçlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çıkması kritik öneme sahiptir. Bu nedenle her bir tetkik için sonuçlanma süreleri (SOS)
belirlenmiştir. Laboratuvar tetkiklerinin SOS'lerini kontrol edebilmek ve iyileştirebilmek için tahmini bitiş sürelerine uyumun sürekli olarak izlenmesi çok önemlidir.

Ne

Kalite el kitabı ve Sonuçların Raporlanmasına Yönelik SÇP'ye her tetkike ilişkin SOS'nin yer aldığı bir tablo eklenmişti. Her teste ilişkin SOS'ye uyulduğunu üç aylık dönemlerde izleyin. Bu değerlendirmelerin sonuçları, (3. aşamanın sonraki adımlarında geliştirilmeye başlanacak Üç Aylık Raporlara girdi niteliğindedir.).

 

SOS'ler genellikle her üç aylık dönemde belirli bir tetkikte analiz edilmiş numunelerin rastgele seçilen %10'unun SOS'leri hesaplanarak izlenir. Bu şekilde bu süreç daha az iş gücü gerektirir ve daha az zaman alır.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

  1. Gerekirse laboratuvar kayıtlarını numune kabul tarihini ve raporlama tarihini içerecek şekilde düzenler.
  2. Laboratuvarda gerçekleştirilen her tetkikteki numunelerin %10'unun SOS'sini hesaplar. Numuneleri rastgele seçer. Bir tetkik sadece birkaç defa gerçekleştirildiyse analiz edilen tüm numunelerin SOS'sini hesaplar.
  3. Her tetkikte SOS'yi aşan numunelerin yüzdesini hesaplar. 3. aşamanın sonraki adımlarında Üç Aylık Rapor taslağı hazırlanması gerekecektir; SOS'lerin izlenme sonuçları bu Üç Aylık Raporlara dâhil edilmesi gereken göstergelerden biri olacaktır.
  4. Elde edilen verileri önceki SOS değerlendirmeleri ile karşılaştırır. Hedef, SOS'leri aşan numune yüzdesini %0'a düşürmektir.
    • Her bir tetkik sürecinde SOS'nin geciktirilmesine sebep olabilecek faktörleri belirlemeye çalışır. SOS'yi aşan numunelerin yüzdesini düşürmek amacıyla bu faktörlerin düzeltilip düzeltilemeyeceğine karar verir.
    • SOS'lerde beklenmeyen değişiklikler tespit edilirse değişikliğin sebebini belirlemek için bir analiz yapar. Örneğin belirli bir tetkik için SOS'yi aşan numuneleri yüzdesi yükselirse sebebini bulur, bunu düzeltir ve tekrarlanmaması için önleyici eylemde bulunur.
    • Bir sonraki üç aylık dönemde SOS değerlendirmesi verilerini analiz ederek düzeltici/önleyici tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını belirler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.8.11
ISO15189:2012: 4.14.7
ISO15190:2003: