Başlık

Her personel üyesine özel Kişisel İş Tanımı'nın hazırlanması

Neden

Pozisyonların getirdiği olağan görev ve sorumlulukların yanı sıra bazı personel üyelerinin ek görev ve sorumlulukları olabilir. Örneğin, Biyogüvenlik Sorumlusu olan personel üyesi aynı zamanda yarı zamanlı teknisyenlik yapıyor olabilir. Bu durumda "Biyogüvenlik Sorumlusu" ve "Laboratuvar Teknisyeni" pozisyonlarına ait Pozisyon İş Tanımları birleştirilmeli ve bu personele özel olarak uyarlanmalıdır. Bir başka örnek verecek olursak, laboratuvar teknisyeni aynı zamanda ilk yardım sorumlusu da olabilir. Bu durumda bu personel üyesinin iş tanımında "Laboratuvar Teknisyeni" pozisyonuna ait görev ve sorumlulukların yanı sıra ilk yardım sorumlusunun görev ve sorumlulukları da yer almalıdır. Dolayısıyla, bazı personel üyeleri kurumda birden fazla pozisyonda görev alabileceği için laboratuvardaki pozisyonlara ait iş tanımlarının yanı sıra Kişisel İş Tanımlarının da hazırlanması gerekmektedir.

Ne

Laboratuvardaki her pozisyona ait Pozisyon İş Tanımı'nın yanı sıra personel üyesine özel, sadece pozisyonun getirdiği görev ve sorumlulukları değil, diğer ek sorumlulukları da açıklayan kişisel bir iş tanımı da yazılmalıdır. Bu tanımı okuyan personel üyesi kendinden tam olarak ne beklendiği bilir.

 

Sağ sütunda doküman kontrolü faaliyetlerinde Kalite Sorumlusu'na yardım etmekle yetkilendirilmiş bir laboratuvar teknisyenine ait kişisel iş tanımı örneği yer almaktadır.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Her personel üyesine özel Kişisel İş Tanımı hazırlar.
  2. Kişisel İş Tanımlarını Personel Dosyaları klasöründe her personel üyesine ait bölümde saklar.

 

NOT: Yeni bir personel alındığında, o personele ait kişisel iş tanımı yazılmalıdır. Ayrıca görev, sorumluluk ve yetkilerin değişmesi halinde personel üyelerinin iş tanımları da güncellenmelidir.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.1
ISO15189:2012: 4.1.2.5 5.1.2
ISO15190:2003: