Başlık

Günlük Rutin Çalışma Programlarının oluşturulması

Neden

Her personelin her gün nerede ve ne zaman çalışacağını bilmesi önemlidir. Bu, özellikle personelin düzenli aralıklarla bölümler arasında geçiş yaptığı (ör. klinik kimya bölümünden kültür bölümüne, oradan da numune toplama bölümüne) rotasyon ve/veya vardiya sisteminin uygulandığı laboratuvarlarda önemlidir. Günlük Rutin Çalışma Programları oluşturulmasıyla her personel üyesi hangi gün, hangi bölümde çalışması gerektiğini ve günlük rutin görevlerinin neler olduğunu görebilir.

Ne

Personelin laboratuvarda farklı rutin görevlere atandığı bir program oluşturun. Sağ sütundaki Rutin Çalışma Programı Örneği'ne bakarak bu programı nasıl yapılandıracağınız konusunda fikir alabilirsiniz.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Rutin Çalışma Programı şablonu oluşturur. Gerekirse sağ sütunda verilen Rutin Çalışma Programı Örneği taslağını kullanır. Şablon oluşturursanız her seferinde yeni bir çalışma programı hazırlamanız gerekmez.
  2. Laboratuvarda tamamlanması gereken çeşitli günlük görevleri personel arasında paylaştırır.
  3. Programı gereken aralıklarla yeniler. Bu aralık büyük oranda laboratuvara bağlıdır; bazı laboratuvarlarda personel rotasyonu dolayısıyla da çalışma programının değiştirilmesi gerekmez, bazılarında ise her ay rotasyon gerekir, yani her ay yeni bir çalışma programı hazırlanmalıdır.
  4. Programı bütün personelin erişebileceği görünür bir yere koyar.
  5. Haftalık personel toplantısında bütün personele programın nasıl işlediğini ve nerede bulunabileceğini açıklar.
  6. Gerekirse yeni bir program hazırlanacağı zaman personel toplantısında bunu tartışmaya açar
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.1.1
ISO15189:2012: 4.1.1.4
ISO15190:2003: