Başlık

Ekipman Tedariki ve Kabulüne yönelik bir SÇP'nin yazılması

Neden

Daha önce belirlenen bütün şartlara uyan, doğru ekipmanının satın alınması ve teslim alındığında ekipmanın bütün kritik kontrollerinin yapılması önemlidir. Ekipmanın doğru çalıştığından, laboratuvarın bütün şartlarına uyduğundan ve kaliteli sonuçlar verdiğinden emin olunması analiz sürecinin kalite güvencesinin sağlanmasına önemli katkılar yapar.

 

Laboratuvara ücretsiz olarak verilen ekipmanların iyice araştırılmadan kabul edilmemesi de bu yüzden önemlidir. Laboratuvara ayıraçları bulunması zor olan veya ülkede bu alanda uzmanlaşmış bir bakım şirketi olmadığı için bakımı/onarımı yapılamayacak bir ekipman verilirse bu ekipman ile alınan sonuçların kalite güvencesi sağlanamayacağı için ekipman laboratuvar için yararsızdır.

Ne

Ekipman Tedariki ve Kabulüne yönelik bir SÇP yazın. Bu SÇP'de şu prosedürler yer almalıdır:

 • Satın alınması gereken ekipmana özel şartlar belirlenmesi:
  Bir ekipman satın alınması gerekiyorsa yeni ekipmanı kullanacak personelden oluşan küçük bir grup oluşturularak yeni ekipmanın taşıması gereken şartlar hazırlanmalı ve tartışılmalıdır.
 • Şunlar gibi her ekipman siparişinde standart şartların göz önünde bulundurulması gerekir:
  • İhale bütçesinin %10'u yedek parça ve bakıma ayrılmalıdır.
  • Enerji kullanımı sınırlaması ve ekipman bertaraf edildiğinde çevreye getirdiği yüke ilişkin şartlar.
   Bazen ekipmanlar çevreye ve/veya insanlara zararlı kimyasal malzemeler içerir. Bu durumda bu ekipman bertaraf edilirken çevreye ve halk sağlığına zarar vermemesi için bu konuda uzmanlaşmış bir şirket tarafından işlemden geçirilmelidir. Bu tür şirketlerin bulunamadığı durumlarda bu kimyasal malzemeleri içermeyen alternatif ekipmanların bulunmaya çalışılması daha uygundur. Enerji tüketimi de sınırlanmalıdır: Gereksiz yere çok fazla enerji tüketen bir ekipman çevreye, elektrik ağına ve kullandığı elektriği ödemesi gereken laboratuvarın bütçesine yüktür. Sınırlı miktarda enerji tüketen bir ekipman bulmaya çalışılmalıdır.
 • Farklı tedarikçilerden uygun ekipmanların envanteri çıkarılarak bir kontrol listesi aracılığıyla en iyi teklifin seçilmesi.
 • Sipariş süreci.
 • Ekipmanın kabulü.
 • Sipariş edilen modelin teslim edildiğini ve ekipmanın doğru çalıştığını ve performans şartlarını karşıladığını teyit etmek için bir kabul kontrol listesi.
 • Bağış yapılan ekipmanın kabulüne ve reddine ilişkin prosedür.
  Kalite yönetim sistemi uygulayan bir laboratuvarın bağış yapılan ekipmanların kabulüne yönelik testler de yapması gerekir. Laboratuvarın şartlarını karşılamayan ekipmanlar ile kaliteli sonuçların alınacağı güvence altına alınamayacağından laboratuvar bu tür ekipmanları kabul etmemelidir. Bağışlanan ekipmanın uygun olmaması sorununun çözülmesinin tek yolu laboratuvarların bağışçılarla iletişime geçerek ne kadar hassas bir konu olsa da, ekipmanın laboratuvarın şartlarına uygun olmadığını açıklamasıdır.
 • Ekipmanın kurulması.
 • Ekipmandan sorumlu bir personel atanması ve ekipmanı kullanmakla yetkili personelin belirlenmesi (Laboratuvar Yöneticisi'nin görevi). Görevleri ve sorumlulukları konusunda bu personele talimat verilmesi (Ekipman Sorumlusu'nun görevi).
 • Gerekli doküman ve kayıtlar toplanarak ekipman dosyasının oluşturulması:
  • SÇP
  • Tüm ekipman kayıtlarının yer aldığı bir dosya (sertifika, üretici talimatları/kullanma kılavuzu, hizmet sözleşmesi, bakım kayıtları vb. gibi).
 • Ekipman Kaydı'nda gerekli değişiklikler yapılarak yeni ekipmanın dâhil edilmesi.

 

Bu SÇP, Prosedür SÇP'si olarak yazılmalıdır. Sağ sütunda 1. ekinde Prosedür SÇP'si şablonu içeren Ana SÇP şablonunun bağlantısı verilmiştir.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

 1. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak SÇP'nin ilk taslağını yazar.
 2. İki meslektaşından Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP uyarınca SÇP'yi incelemelerini ister.
 3. İncelenip onaylandıktan sonra SÇP'yi Prosedür SÇP'leri klasörüne koyar ve haftalık personel toplantısında SÇP'yi personele tanıtır ve yeni ekipman satın alınırken bu SÇP'ye uyulması gerektiğini bildirir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.3.1 5.3.2
ISO15189:2012: 5.3.1.1 5.3.1.2
ISO15190:2003: