Başlık

Ekipmanın arızalı olması halinde önceki test sonuçları üzerindeki olası olumsuz etkinin belirlenip düzeltilmesi

Neden

Arızalı ekipmanlar yanlış sonuçlar üretebilir. Bu arızanın fark edilmemesi laboratuvarın farkında olmadan yanlış test sonuçları bildirmesine sebebiyet verebilir. Örneğin bir spektrofotometrenin filtresi arızalı olsa da makine optik dansite değer sonucu üretebilir. Filtrenin arızalı olduğu hemen fark edilemeyebilir. Bu nedenle filtrenin arızalı olduğu dönemde yapılan tüm tetkikler hatalı olabilir. Yanlış sonuçların verilmiş olabileceği hastaların yeniden test edilmek üzere hastalara ulaşılması çok önemlidir.

Ne

Bir ekipman doğru işlev göstermediğinde önceki test sonuçları üzerindeki olası olumsuz etkiyi belirlemeye ve düzeltmeye yönelik bir prosedür yazın. Bunu Ekipman Onarımına Yönelik SÇP'ye ekleyin. Genel olarak şu adımlar atılmalıdır:

 • Bir ekipmanın arızalı olduğu tespit edildiğinde hizmet dışı bırakılıp onarılması için düzenlemelerde bulunun (bkz. Ekipman Onarımına Yönelik SÇP'nin geliştirilmesine ilişkin aktivite).
 • Bu arızanın test sonuçlarını ne dereceye kadar etkilemiş olabileceğine dair tahminde bulunun.
 • Arızalı ekipmanda test edilen numunelerin yeniden test edilmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin.
 • Yeniden test edilmesi gerekiyorsa: Ekipmanın ne zaman hatalı işlev göstermeye başladığını belirlemeye çalışın.
 • Laboratuvarda söz konusu arızalı ekipmanla test edilen numuneleri tespit edin.
 • Numuneler laboratuvarda depolanmıyorsa numunelerin test edilmesini isteyen klinisyenler/hastalar ile irtibata geçin.
 • Hastanın durumunun test tekrarını gerektirip gerektirmediğini belirleyin. Hasta iyileşmemişse yeniden test edilmek üzere laboratuvara yeni bir numune göndermesini isteyin.

 

Ekipman Onarımına Yönelik SÇP'ye ek olarak bir formun da dâhil edilmesi uygun olabilir. Bu form rutin olarak örneğin arızalı ekipmanın Ekipman Sorumlusu'na rapor edilmesinde kullanılabilir. Arızalı ekipmanın laboratuvar testleri üzerindeki olumsuz etkisinin belirlenmesi ve düzeltilmesine yönelik prosedüre başlarken Ekipman Sorumlusu'nu yönlendirecek formda kılavuz ilkeler yer almalıdır.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Arızalı ekipmanın test sonuçları üzerindeki olumsuz etkisinin belirlenmesi ve düzeltilmesine yönelik prosedürü yazarak bunu Ekipman Onarımına Yönelik SÇP'ye dâhil eder.
 2. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürü doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar.
 3. SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne dâhil eder ve hangi personel üyelerinin SÇP'yi okuması gerektiğini (Bu SÇP'nin ilgilendirdiği kişilerin) belirtir.
 4. SÇP'yi tüm personel üyelerine tanıtır ve arızalı ekipmanın laboratuvar testleri üzerindeki olası olumsuz etkisinin belirlenmesinin neden önemli olduğunu açıklar. Hangi personelin SÇP'yi okuması gerektiğini belirtir ve okuduktan sonra Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalamaları gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.3.7
ISO15189:2012: 5.3.1.5
ISO15190:2003: