Başlık

Bilgi Yönetimine Yönelik SÇP'nin yazılması

Neden

2. ve 3. aşamada laboratuvar bilgi yönetiminin iyileştirilmesi için laboratuvar arşivinin iyileştirilmesi, bilgisayarlı laboratuvar bilgi sisteminin yedeklenmesi ve korunması ve laboratuvar bilgilerine her daim erişimin sağlanması gibi önlemler uygulamaya geçirilmişti. Son adım ise tüm laboratuvar bilgi yönetim prosedürlerinin bir SÇP'de standartlaştırılmasıdır.

Ne

Laboratuvar Bilgi Yönetimine yönelik bir SÇP geliştirin. Bu SÇP kapsamında şu prosedürler yer almalıdır:

 • Şu konulara ilişkin prosedürler de dâhil olmak üzere bilgisayarlı laboratuvar bilgi sisteminin yönetimi ve sürdürülmesi:
  • 3. aşamanın önceki adımlarında geliştirildiği üzere düzenli yedekleme, düzenli virüs taraması ve acil durum planı protokolleri
  • Bilgisayarlı sistemdeki laboratuvar bilgilerine erişim
  • Laboratuvar bilgilerinin girilmesi
  • Bilgisayarlı sistemde saklanan laboratuvar bilgilerinin değiştirilmesi
  • Bilgisayarlı sistemdeki laboratuvar bilgilerine erişme, erişme ve yeni bilgi girme ve erişme, yeni bilgi girme ve değiştirme yetkilerinin belirlenmesi
 • Hasta verilerinin gizliliğinin sağlanmasına yönelik protokol (2. aşamada geliştirilmişti)
 • Şu prosedürler de dâhil olmak üzere laboratuvar arşivinin yönetimi ve sürdürülmesi:
  • Bilgilere erişim
  • Bilgilerin saklanması
  • Arşivdeki bilgilerin değiştirilmesi
  • Kayıtların nem, yangın, haşereler, güneş ışığı vb. zararlı dış etkenlerden korunması.
  • Arşivdeki laboratuvar bilgilerine erişme, erişme ve saklama ve erişme, saklama ve değiştirme yetkilerinin belirlenmesi
  • Laboratuvar arşivine ilişkin yukarıda bahsi geçen tüm hususlar için tüm bu önlemlerin uygulamaya geçirildiği, 3. aşamanın daha önceki adımlarında yapılan aktiviteye bakınız.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak bu SÇP'nin ilk taslağını hazırlaması için bir personel üyesi atar. En iyi sonuca ulaşmak için çoğu bilgi yönetim prosedürü ile yakından ilgili olan ve bu prosedürlerin çoğunu uygulama yetkisi olan bir personel üyesi seçilmelidir (laboratuvarınızda veri yöneticisi bulunuyorsa en mantıklı seçim bu kişi olacaktır). Aynı öneri SÇP'yi inceleyecek personelin seçiminde de geçerlidir. Bu görev için de çoğu bilgi yönetim prosedürü ile yakından ilgili olan kişiler seçilmelidir.
 2. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürleri doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar.
 3. SÇP son halini aldığında, SÇP'yle ilgili bilgi sahibi olması gereken personeli belirler ve Okudum ve Anladım Listesi'nde bu SÇP'yi okumaları gerektiğini belirtir. Bu kişiler, SÇP'de standartlaştırılan bilgi yönetim prosedürleri ile bir şekilde ilgisi olan personeldir.
 4. SÇP nüshalarının nereye konulacağını belirler ve bunları SÇP'nin ilk sayfasında, Ana SÇP'de açıklanan prosedür doğrultusunda belirtir.
 5. Haftalık personel toplantısında SÇP'yi sunar ve neden yazıldığını, içeriğinde neler bulunduğunu ve SÇP'yi kimlerin okuması gerektiğini açıklar. Personelin SÇP nüshalarını nereden temin edebileceğini belirtir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır