Başlık

Bütün ekipmanların 1. aşamada Ekipman başlığı altında yapılan envanter listesindeki kodlara göre etiketlenmesi

Neden

Her ekipman, ekipmanın Ekipman Kaydı'nda ve arşivdeki yerini gösterecek şekilde benzersiz bir biçimde etiketlenmelidir. Ayrıca etiketler SÇP gibi dokümanlarda ekipmanlara referans verirken kolaylık sağlar.

Ne

1. aşamada Ekipman Kaydı geliştirilirken her ekipmana benzersiz kodlar verilmişti. Laboratuvardaki her ekipman için üzerinde ekipman kodunun yazılı olduğu bir etiket hazırlayın.

 

İsteğe bağlı olarak: En son ne zaman bakım/kalibrasyon yapıldığını ve sonraki servis programının son tarihini gösteren ikinci bir etiket de eklenebilir. Böylece ekipmanı kullanan kişiler ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığını anlayabilir. Bu etiketin ekipman her servise sokulduğunda yenilenmesi gerekir. Ekipman kodunun bulunduğu etiket ise değiştirilmez.

 

Her iki etiket de sıvılara, kimyasallara, ışığa ve olağan kullanım ve ekipmanın temizlenmesi esnasında meydana gelebilecek aşınma ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

  1. Ekipmanın etiketlenmesi için uygun bir yöntem belirler.
  2. Ekipman Kaydı'na dâhil edilen bütün ekipmanları etiketler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.3.3 5.3.9
ISO15189:2012: 5.3.1.2
ISO15190:2003: