Başlık

Akreditasyon için gerekli son iyileştirmelerin belirlenmesi için bir dış denetimin organize edilmesi

Neden

Kalite yönetim sisteminin uygulanmasında bu aracın aşamaları kronolojik sırayla takip edildiyse kalite yönetim sisteminin uygulanması tamamlanmak üzere demektir. Akreditasyon talebinde bulunmadan önce kalite yönetim sisteminin artık ISO 15189 standardına tam olarak uyduğu doğrulanmalıdır.

Ne

Kalite yönetim sisteminin tamamen uygulamaya geçirildiğini ve ISO 15189 ile uyumlu olduğunu doğrulayın. İç Denetçiler ve Kalite Sorumlusu bazı konularda önyargı geliştirmiş olabileceği için (işlerin düzenine alışmış olabilirler ve sistemdeki belirli uygunsuzlukları fark edemeyebilirler) laboratuvarın "farklı bir gözden" denetlenmesi daha uygundur. Bu nedenle bir dış denetim organize edin. Dış denetçilerin laboratuvarı, laboratuvarın akredite edilip edilemeyeceğine karar veriyormuş gibi denetlemesi gerekir. Deneyimli bir dış denetçiyi/dış denetçileri görevlendirin.

 

Bu aktivite akreditasyona başvurmadan önce sistemdeki uygunsuzlukların mümkün olduğunca giderilmesi için fırsat tanır ve akreditasyon kurumu tarafından gerçekleştirilecek nihai dış denetimden olumlu sonuç alacağınızdan daha emin olmanızı sağlar. Dış denetim provasının başarısızlıkla sonuçlanacak bir akreditasyon başvurusundan daha ucuza mal olacağını göz önünde bulundurun.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. ISO 15189 doğrultusunda dış denetim gerçekleştirebilecek kurumları veya kişileri belirler. Laboratuvarı denetlemesi için iki kişinin seçilmesi sağlıklı olabilir: Birisi laboratuvarın çalıştığı tetkiklere ilişkin bilgi sahibi olmalı, diğeri de kalite yönetim sisteminin ISO 15189 şartlarına uygunluğunu incelemelidir. Bu denetçilerin uygun eğitimden geçmiş kişiler olması gerekmektedir, ancak bu konuda uzmanlaşmış kurumlara bağlı olmaları gerekmez. Örneğin ülkenizde hâlihazırda akredite laboratuvarlarla irtibata geçilerek size denetçi/denetçiler göndermeleri suretiyle onların uzmanlığından faydalanma olasılığının olup olmadığı araştırılabilir.
  2. Dış denetim düzenlemek.

 

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Değerlendirme kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.10.1 4.11.1 4.12.1
ISO15189:2012: 4.10 4.11
ISO15190:2003: