Başlık

1. aşamada geliştirilen Ekipman SÇP'lerinin değiştirilmesi

Neden

2. aşamada ekipman yönetimi için yeni prosedürler geliştirilmiştir. Bu prosedürlerin her ekipmana yönelik Ekipman SÇP'sinde açıklanması gerekmektedir. Ekipman SÇP'leri 1. aşamada geliştirildiği için bu prosedürleri kapsamayabilir.

Ne

Bu aşamada, ekipmanın kullanımı ve bakımına ilişkin yeni prosedürler geliştirilmiştir ve bunların her ekipmana özgü SÇP'de açıklanması gerekmektedir. Kalibrasyon ve bakım prosedürünü buna örnek olarak verebiliriz. Bu prosedür her ekipmana özel olarak hazırlanır ve dolayısıyla bu prosedürün her ekipmana özgü Ekipman SÇP'sine eklenmesi gerekmektedir.

 

2. aşamada doküman kontrol sistemi kurulacaktır. Bu sistem, laboratuvarın tüm SÇP'lerinin incelenmesini ve gerekli durumlarda her yıl revize edilmesini sağlar. Ekipman SÇP'lerini okuyun ve hangi SÇP'lerin 2. aşamada geliştirilen prosedürler doğrultusunda değiştirileceğini belirleyin. Bu prosedürleri bir Doküman Revizyon Formu'na (bu aşamanın önceki adımlarında geliştirilmişti) yazın ve bunu her SÇP'nin baş kısmına ekleyin. Böylelikle her SÇP'nin yazarı, SÇP'yi inceleyip revize etmesi gerektiğinde neleri düzenleyeceğini bilebilir.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

  1. Her SÇP'ye hangi prosedürlerin eklenmesi gerektiğini belirler.
  2. Bu prosedürleri Doküman Revizyon Formu'nda listeler ve bunu ilgili SÇP'lerin baş kısmına ekler.
  3. Her SÇP'nin yazarına, SÇP'lerine eklenmesi gereken prosedürlerin listelendiği bir Doküman Revizyon Formu bulunduğunu bildirir. SÇP, Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP doğrultusunda incelenip revize edildiğinde bu prosedürleri eklemesi gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Belgeler & Kayıtlar kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.1 5.3.5 5.3.12
ISO15189:2012: 5.3.1.3 5.3.1.4
ISO15190:2003: