Başlık

Tüm personele yönelik bir İmza Listesi'nin hazırlanması

Neden

Laboratuvardaki birçok dokümanın personel tarafından imzalanması gerekir. Kalite yönetim sisteminin uygulanmasıyla bu gereklilik daha da büyüyecektir. Her personel üyesinin adının, parafının ve imzasının bulunduğu bir doküman laboratuvara bu konuda fayda sağlayabilir. Böylelikle paraf ve imzalar belirli bir personel üyesi ile ilişkilendirilebilir ve laboratuvar, belirli bir dokümanı kimin imzaladığını belirleyebilir.

Ne

Bir İmza Listesi hazırlayın. Bu, içinde üç sütunun bulunduğu basit bir dokümandır:

  • 1. Sütun: personel üyesinin adı
  • 2. Sütun: personel üyesinin parafı (Ad ve soyadın sadece ilk harflerini içeren kısa imza)
  • 3. Sütun: personel üyesinin imzası

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. İmza Listesi'ni hazırlar.
  2. Tüm personelden listeye paraf ve imzalarını atmasını ister.
  3. Listeyi kolaylıkla erişilebilir bir yerde saklar; bu sürekli değişecek bir dokümandır: Bir personelin sözleşmesi bittiğinde veya yeni bir personel işe alındığında listenin düzenlenmesi gerekir.

 

Bu aktivite, ISO 15189 uyarınca şart koşulmamıştır. Bu araca, kolaylık sağlamak açısından eklenmiştir ve zaman alan bir işlem değildir.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007:
ISO15189:2012:
ISO15190:2003: