Başlık

Laboratuvardaki her pozisyona yönelik iş tanımının yazılması

Neden

Yetkilendirme Matrisi'nde laboratuvarda yürütülen her faaliyeti hangi pozisyonların yürütmeye yetkili olduğu görülebilir. Ancak durumun diğer açıdan da ele alınması şarttır: Her pozisyonun görev ve yetkilerinin tek bir yerde toplanması. Böylece laboratuvardaki her pozisyonun hangi görevleri yerine getirmesi gerektiği daha net görülmüş olur. Ayrıca bu bilgiler sonraki aktivitede Kişisel İş Tanımlarının hazırlanmasında da kullanılacaktır. Böylece personel üyeleri kendilerinden ne beklendiğini açıkça görebilirler. Ayrıca bu bilgiler yeterlik değerlendirmeleri için de zemin hazırlar.

Ne

Pozisyon iş tanımı, pozisyonun görev ve sorumluluklarını açıklayan bir dokümandır. Sağ sütunda yer alan Pozisyon İş Tanımı Örneği dokümanın içeriği hakkında fikir verebilir. Ayrıca, DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) el kitabından alınan, iş tanımlarına ilişkin artalan bilgisi sunan bir doküman da mevcuttur.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Yetkilendirme Matrisi geliştirildiğinde laboratuvardaki bütün pozisyonların listesi çıkarılmıştı. Laboratuvar Yöneticisi, görev, sorumluluk ve yetkileri de dâhil ederek her pozisyonun tanımını yazar. Sağ sütunda bulunan Pozisyon İş Tanımı Örneği'ne bakarak yazı üslubu, taslak ve içerik hakkında fikir alabilir. Yetkilendirme Matrisi'nden yararlanarak her pozisyonunun başlıca sorumluluk ve yetkilerini yazar. Pozisyon İş Tanımı'nda şu bilgilerin bulunması şarttır:
    • Gereken eğitim
    • Gereken deneyim
    • Gereken teorik ve pratik altyapı
    • İspat edilmesi gereken beceriler
  2. Pozisyon iş tanımları, bu aşamada daha önce hazırlanan Organizasyon klasöründe saklanır. "Pozisyon İş Tanımları" başlıklı yeni bir bölüm oluşturulur. Pozisyon tanımları bu bölümde saklanır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.1
ISO15189:2012: 4.1.2.5 5.1.2
ISO15190:2003: