Başlık

Laboratuvarda ve çevresinde meydana gelebilecek olası acil durumların belirlenmesi ve acil durumlara uygun müdahalenin yapılmasının sağlanması için prosedürlerin ve ekipmanlarla ve organizasyonla ilgili düzenlemelerin uygulanması

Neden

Acil durumlara daha iyi hazırlanabilmek için laboratuvar, bir tehlike analizi yapmalı ve bu gibi durumlarda personelin nasıl davranacağına yönelik gerekli düzenleme ve prosedürleri uygulamalıdır. Böylece acil durumların sonuçlarının önem derecesi asgari düzeye indirilebilir.

Ne

Acil durumlara hazırlığın optimize edilmesi için öncelikle laboratuvarda meydana gelebilecek tüm tehlikelerin belirlenmesi gerekir. Bu sayede personelin bu gibi durumlarda nasıl davranması gerektiğine yönelik prosedürler geliştirilebilir ve laboratuvar tesislerinde ne gibi düzenlemeler yapılabileceğinin belirlenmesine katkı sağlanır. Tehlikelere örnek verecek olursak:

 • Yangın
 • Sel
 • Deprem
 • Biyolojik ve kimyasal acil durumlar

 

İkinci adım ise tespit edilen tehlikelere daha iyi hazırlanılması için gerekli olan prosedür ve düzenlemelerin belirlenmesidir. Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • İlk yardım setleri ve ilk yardım yapmak üzere eğitim almış kişiler
 • Tahliye planı
 • Tahliye güzergâhlarının işaretlenmesi
 • Yangın söndürme ekipmanlarının montajı
 • Acil durum/afet (deprem gibi) sonrasında laboratuvarın işlevini sürdürmesini sağlamaya yönelik planlar
 • Laboratuvarda meydana gelen biyolojik, kimyasal ve radyolojik olaylara yönelik müdahale planları ve bu tür acil durumlarda tüm personel üyelerine düşen görev ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılması
 • Biyoterörizm, kimyasal terörizm ve yüksek seviyeli tecrit laboratuvarlarının acil durumda tahliyesine yönelik müdahale planları ve bu tür acil durumlarda tüm personel üyelerine düşen görev ve sorumlulukların net bir şekilde dağıtılması
 • Periyodik tahliye ve afet tatbikatı

 

Üçüncü adım ise belirlenen prosedürlerin hazırlanması ve laboratuvar tesislerindeki düzenlemelerin uygulanmasıdır.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi ve Biyogüvenlik Sorumlusu:

 1. Laboratuvarda meydana gelebilecek acil durumların bir listesini hazırlar. Hem laboratuvarın çalışmalarıyla ilgili acil durumları hem de laboratuvarın hazırlıklı olmasını ve tam kapasite çalışmasını gerektiren dış kaynaklı acil durumları göz önünde bulundurur.
 2. Belirlenen her bir acil duruma hazır bulunma düzeyini iyileştirmek için nelerin yapılabileceğini belirler. Bu tür durumlarda ihtiyaç duyulabilecek prosedürlere ve ekipmanlara odaklanır. Belirli bir acil durumda ihtiyaç duyulabilecek görev ve sorumluluk dağılımı gibi bazı organizasyonel düzenlemeleri de dikkate alır.
 3. Belirlenen prosedürlerin yazılıp uygulanması, belirlenen acil durum ekipmanlarının satın alınması ve belirlenen organizasyonel acil durum düzenlemelerinin uygulanmasına yönelik bir eylem planı hazırlar.
 4. Eylem planının zamanında ve usulünce uygulanıp uygulanmadığını izler.
 5. Tüm prosedürlerin ve organizasyonel acil durum düzenlemelerinin güncelliğini ve acil durum ekipmanlarının da işlevselliğini koruduğundan emin olmak için düzenli aralıklarla biyogüvenlik denetimi yaparak acil durum düzenlemelerini değerlendirir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Uygunsuzluk Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007:
ISO15189:2012: 4.1.1.4
ISO15190:2003: