Başlık

Laboratuvarda biyogüvenlik seviye (BGS) III laboratuvarında çalışmayı gerektiren patojenler ile çalışılıyorsa: negatif basınçlı laboratuvar oluşturulması

Neden

DSÖ tarafından 3. Risk Grubu olarak sınıflandırılan patojenlerin yayılmasının önlenmesi kritik önem taşır. Herhangi bir malzemenin dökülmesi veya kaza halinde biyogüvenlik seviye III laboratuvarındaki negatif basınç bu patojenlerin laboratuvardan çıkmasını önler.

Ne

 • Negatif basınç sistemi, laboratuvardaki havayı dışarı veren bir sistemdir (saatte minimum 6 defa hava değişimi). Hava, mikroorganizmaların laboratuvar dışına yayılmasını önleyen bir HEPA filtreden geçer.
 • Bu sistemin yanı sıra her giriş kapısının yanına laboratuvar içindeki ve dışındaki hava basıncı farkını gösteren bir gösterge monte edilmelidir. Hava basıncı farkı, her kapı ve laboratuvarda -12,5 Pa — -0,05" w.g. (= inç su sütunu) arasında olmalıdır.
 • Laboratuvarda yapılacak üçüncü bir düzenleme de BGS III laboratuvar odasına girdikten sonra uygun bir yere bir hava kilidi monte edilmesidir. Bu odada personel özel BGS III laboratuvar önlüğünü giyebilir/çıkarabilir ve ellerini yıkayabilir.
 • Sadece yetkili kişilerin girebilmesi için laboratuvara girişin sınırlı olduğundan emin olun. İlgili yöntemler için 2. aşamadaki izinsiz girişin engellenmesi aktivitesine bakınız.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Negatif hava basınçlı sistem ve laboratuvar odasında yapılması gereken düzenlemelerin finanse edilmesi için fon belirler.
 2. Laboratuvardaki hava kilidi özelliğini planlar ve monte edilmesini sağlar.
 3. Laboratuvar dışındaki basınç ölçerler de dâhil olmak üzere negatif basınç sistemi satın alır ve monte edilmesini sağlar.
 4. Hava basıncı sistemini 2. aşamada geliştirilen ekipmana yönelik koruyucu bakım programına dâhil eder.

 

Biyogüvenlik Sorumlusu:

 1. BGS III Laboratuvarında Çalışmaya Yönelik SÇP'yi yazar. Bunu, Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak yapar.
 2. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP'deki prosedür doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar.
 3. SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne ekler ve kimlerin SÇP'yi okuması gerektiğini açıklar.
 4. Haftalık personel toplantısında SÇP'yi sunar ve kimlerin SÇP'yi okuması gerektiğini belirtir. SÇP'yi okuduktan sonra Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalamaları gerektiğini açıklar.

 

Herhangi bir güç kesintisinde çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla negatif basınç sisteminin yedek güç kaynağına bağlı olması gerektiği UNUTULMAMALIDIR.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.2.1 5.2.2 5.2.4 5.2.6
ISO15189:2012: 5.2.1 5.2.2 5.2.6
ISO15190:2003: 6.16.2