Başlık

Laboratuvar Vizyonu'nun, yani laboratuvarın neden var olduğunun belirlenmesi

Neden

Bu aşamada yönetim döngüsü uygulamaya geçirilecektir. Bu, yönetimin aktiviteleri planladığı, aktivitelerin uygulanışını izlediği, doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ettiği ve buna dayanarak da iyileştirme ve gelecek yılki aktiviteler için planlar yaptığı sürekli iyileştirme döngüsüdür. Bu döngü sayesinde etkili planlama ve laboratuvar yönetimi kolaylaşır. Ancak net bir hedef belirlemeden planlama yapmak mümkün değildir. Yönetim döngüsünü uygulamaya geçirmeden önce net bir Vizyon, Misyon, uzun vadeli hedefler ve uzun dönemli planlama geliştirilmelidir; tüm bu öğeler ise bir Kalite Politikası halini alacaktır.

Ne

Bu aktivitede bir Vizyon geliştirilmelidir. Vizyon, bir kurumun umutlarını, gerçekten başarmak istediklerini dile getiren bir ifadedir. Hiçbir zaman ulaşılamama ihtimali olan uzun vadeli bir hedeftir. Ancak laboratuvar yönetiminin planlama yapması için değişmeyen bir amaç sunmaya yönelik olarak belirlendiğinden başarılamama ihtimalinin oluşu önemli değildir. Bir Vizyon örneği verecek olursak: Temel halk sağlığı sorunlarına sebep olan hastalıklar, bu ülkede halk sağlığı için artık tehdit oluşturmamaları sağlanana kadar kontrol altına alınır. Başka örnekler için bkz.:

 

Vizyon, en fazla 150 kelimeden oluşan kısa ve net bir metin olmalıdır.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Tüm personel ile bir toplantı düzenler; tüm personelin katılımını ve Vizyon doğrultusunda çalışma motivasyonlarını artırmak için Laboratuvar Vizyonu'nun bütün çalışanlar ile birlikte geliştirilmesi önerilir. Ayrıca tüm personelin sürece dâhil edilmesi ile gerçekten de tüm laboratuvarın Vizyonu'nu yansıtan bir Vizyon ortaya çıkarılmış olur.
  2. Bu toplantıda laboratuvar Vizyonu belirlenir. Laboratuvar yöneticisi ilk önce Vizyon'un ne olduğunu ve neden geliştirilmesi gerektiğini açıklar. Daha sonra kusursuz Vizyon'un oluşturulması için beyin fırtınası yapılmaya başlanır. Laboratuvarın çalışma alanlarına özgü olmalı ve laboratuvarın ulaşmak istediği tüm ideallerini kapsamalıdır. Ayrıca ilave açıklamaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde net olmalıdır.
  3. Yönetici, Vizyon'u belgeler ve Organizasyon adlı klasörün ilk sayfası olarak saklar. 3. aşamanın sonraki adımlarında kalite el kitabı yazılmalıdır. Vizyon bu kılavuz kapsamında yer alacaktır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.3
ISO15189:2012: 4.1.2.3
ISO15190:2003: