Başlık

Kalite yönetim sisteminin işleyişinin izlenmesi ve Üç Aylık Raporların hazırlanması

Neden

Göstergelerin standartlaştırılmış bir yöntemle izlenmesi ile kalite yönetim sisteminin işleyişi ve sürekli iyileşip iyileşmediği ölçülebilir. Bu verilerin Üç Aylık Raporlara kaydedilmesi, Laboratuvar Yöneticisi ve Kalite Sorumlusu'nun laboratuvarın ve kalite yönetim sisteminin mevcut performansına uygun planlar geliştirmesini sağlayacaktır.

Ne

Kalite yönetim sisteminin işleyişi göstergelerden faydalanarak izlenmelidir. Aşağıda uygun göstergelerin bir listesi verilmiştir (başka göstergeler de ekleyebilirsiniz):

 • Dış kalite değerlendirmesi (katılım 2. aşamada başlamıştı)
 • İç kalite kontrol şeması (2. aşamada oluşturulmuştu)
 • Eğilim ve risk analizleri
 • İç denetimler
 • Dış denetimler
 • Eylem planlarının tamamlanma durumu (Yıllık Kalite Planı eylem planı da dâhil olmak üzere)
 • Laboratuvarın aldığı şikâyetlerin incelenmesi
 • Uygunsuzlukların ve düzeltici eylemlerin sonuçlarının incelenmesi
 • Tahmini bitiş süresine uyum (3. aşamada izlenmeye başlanmıştı)
 • Personelin aldığı eğitim

 

Yukarıdaki göstergelerden bazılarının henüz uygulanmadığını göz önünde bulundurun. Ancak netliğin sağlanması açısından eksiksiz bir kalite yönetim sistemi uygulamaya konulduğunda Üç Aylık Raporlara eklenmesi gereken göstergeler genel bir çerçevede eksiksiz bir şekilde verilmiştir. Üç Aylık Raporlara sadece hâlihazırda yürüttüğünüz aktiviteleri kaydetmeye başlayın; ör. eylem planlarının tamamlanması ve dış kalite değerlendirmelerinin sonuçları.

 

Genel çerçevesi ve kapsamı konusunda bilgi sağlamak amacıyla sağ sütunda bir Üç Aylık Rapor örneğine yer verilmiştir.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

 1. Yıllık kalite planı dönemini dörde ayırır ve Üç Aylık Rapor taslağı hazırlanması gereken ayları belirler.
 2. Üç Aylık Raporlar için kullanışlı bir taslak hazırlar.
 3. Üç Aylık Raporları hazırlamaya başlar.
 4. Her Üç Aylık Raporu Laboratuvar Yöneticisi ile karşılıklı olarak tartışır.
 5. "Üç Aylık Raporlar" başlıklı yeni bir klasör oluşturur.
 6. Üç Aylık Raporları tarih atarak imzalayarak güvenli bir yerde Üç Aylık Raporlar klasörü içinde saklar.
 7. Üç Aylık Rapor hazırlama prosedürünü bir SÇP'de belgelendirir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.2.1 4.10.3 4.12.1 4.12.2 4.12.3
ISO15189:2012: 4.2.1 4.14.1
ISO15190:2003: