Başlık

Kalite yönetim dokümanları için ayrı bir arşivin oluşturulması

Neden

SÇP'lerin değiştirilen versiyonlarının bütün nüshalarının 5 yıl süreyle (veya ulusal yasalar gerektiriyorsa daha uzun süre) arşivlenmesi gerekmektedir. Bu sayede laboratuvar geri dönerek prosedürlerin eskiden nasıl yürütüldüğünü görebilir. Ayrıca laboratuvar, çeşitli prosedürlerde zaman içinde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini de görebilir.

Ne

Kalite dokümanları için yeni bir arşiv oluşturun veya laboratuvarın zaten bir arşivi varsa kalite dokümanlarına ayrılmış özel bir bölüm oluşturun.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

  1. Yukarıda açıklandığı gibi kalite dokümanları arşivi oluşturur. 3. aşamada laboratuvar kayıtları arşivi güncellenerek ISO şartlarına uygun hale getirilecektir. Şimdilik kalite dokümanları için ayrı bir bölüm açılması yeterlidir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Doküman & Kayıtlar kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.13.1 4.13.2
ISO15189:2012: 4.3 4.13
ISO15190:2003: