Başlık

İlk yardım setlerinin satın alınması ve ilk yardım sorumlusu olacak personelin eğitilmesi

Neden

Özellikle hastane bünyesinde faaliyet göstermeyen laboratuvarlarda kaza halinde ilk yardım sağlanabilmesi önemlidir.

Ne

İlk yardım setleri satın alın ve ilk yardım sorumlusu olarak görevlendirmek üzere seçtiğiniz personele eğitim verin. Personel sayısı laboratuvarda her daim en az bir ilk yardım sorumlusu bulunacak şekilde belirlenmelidir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. İlk yardım setlerini satın alır. İhtiyaç duyulan set sayısı tesisin büyüklüğüne göre değişir. İlk yardım setlerini herkesin erişebileceği uygun yerlere yerleştirir. Hasta kabul alanına ve laboratuvar odalarının yakınına en az bir ilk yardım seti koyar.
  2. İlk yardım eğitimi alması gereken personel sayısını belirler. Uygun personeli belirler ve bu kişileri ilk yardım eğitimine gönderir.
  3. Sertifikalarının nüshalarını Personel Dosyalarında saklar ve iş tanımlarında gerekli değişiklikleri yapar.
  4. Diğer personele ilk yardım sorumlularının kimler olduğunu açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır

 

ISO15189:2007:
ISO15189:2012: 5.2.5
ISO15190:2003: 12.812.9