Başlık

İlk Yıllık Kalite Planı'nın Oluşturulması

Neden

Laboratuvarda her yıl birçok aktivite yürütülür. Net bir Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Uzun Vadeli Hedeflere dayanan bir Kalite Politikası ile bu aktivitelerin hepsi tek bir doğrultuda yoğunlaşabilir. Böylece aktiviteleri her yıl Kalite Politikası'na göre planlayarak:

  • Amacına daha uygun aktiviteler belirlenebilir
  • Aktiviteler daha etkili bir şekilde planlanabilir
  • Aktiviteler birbirleri ile daha uyumlu olur ve Uzun Vadeli Hedeflere ulaşma yolunda Kalite Politikası ile sinerji içinde işler.

Tek bir cümleyle ifade edecek olursak: Yıllık Kalite Planı yapmak laboratuvarın durağan olmasının yerine iyileşme yolunda ilerlemesini sağlar (resme bakınız).

Sağ sütunda DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) el kitabından alınan, organizasyon planlaması ve uygulamaya yönelik bilgilere yer verilmiştir.

Ne

Önceki aktivitede gelecek yılın hedefleri belirlenmişti. Her bir hedefi gerekçelendiren (bu hedefin neden belirlendiğini açıklayın) ve hedefe bu yıl nasıl erişileceğini (yaklaşımı tanımlayın) açıklayan bir plan hazırlayın. Bu Yıllık Kalite Planı'dır. Kalite yönetim sisteminin tam olarak ne ölçüde uygulandığını ve atılması gereken adımları bildiği için Kalite Sorumlusu ile yakın işbirliği içinde çalışın. Kalite Sorumlusu, bir yıl içinde hangi hedeflere erişilebileceği, hangilerine ise erişilemeyeceği hakkında yorum yapabilir.

 

Plan SÖMGZ eylem maddelerine göre yazılmak zorunda değildir (bu bir sonraki aktivite kapsamındadır). Ancak planın ölçülebilir olması gerekir: Yılın sonuna gelindiğinde planın tamamlanıp tamamlanamadığını kontrol edebilmelisiniz. Bu nedenle, Yıllık Kalite Planı'nın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi izlerken size yardımcı olacak şekilde Yıllık Kalite Planı'nda açıklanan her aktivite için bir gösterge belirleyip tanımlamalısınız.

 

Yıllık Kalite Planı taslağı için Kalite Sisteminin Esasları (KSE) çerçevesi uyarlanabilir. Plana bir içindekiler bölümü, Uzun Vadeli Hedefleri ve Kalite Politikası'nı özetlediğiniz bir giriş bölümü ve mevcut durumun kısa bir açıklamasını eklemeyi unutmayın. Bu yılın Yıllık Kalite Planı'nın ana odak noktasını açıklayın.

 

Tipik bir Yıllık Kalite Planı'nın içeriğini, üslubunu ve genel çerçevesini en iyi şekilde anlayabilmek için, sağ sütuna eklenen Yıllık Kalite Planı Örneği'ne başvurun (Bu örneğin taslağı, KSE çerçevesine göre oluşturulmamıştır). Bu örnek, bir Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı'nın Yıllık Kalite Planı'dır, ancak format diğer laboratuvar türleri için de aynıdır. Yıllık Kalite Planı örneğinde ayrıca İdari İnceleme'ye ilişkin eylemler de yer almaktadır İlk Yıllık Kalite Planınızda, ilk İdari İnceleme'yi henüz yapmadığınız için bu durum sizin için geçerli değildir (inceleme bu aşamanın sonraki adımlarında yapılacaktır).

 

Önemli bir not: Yıllık Kalite Planı'nın 1 Ocak - 31 Aralık dönemine tekabül etmesi gerekmez. Söz konusu aktiviteyi yılın hangi döneminde yaptığınıza bağlı olarak takvim yılının ortasında başlayıp bitebilir. Yıllık Kalite Planı'nın taslak tarihi yılın başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Buna yıllık kalite planı dönemi denir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Gelecek yılın her hedefine erişmek için plan yapar. Planlama sürecini Kalite Sorumlusu ile görüşerek yürütür. Ayrıca plandaki aktivitelerin uygulanışını izlerken kendisinin ve Kalite Sorumlusu'nun faydalanabileceği göstergeler tanımlar.
  2. Bunu Eksiksiz bir Yıllık Kalite Planı haline getirir.
  3. "İdari İncelemeler ve Yıllık Kalite Planları" başlıklı yeni bir klasör oluşturur. "İdari İncelemeler" ve "Yıllık Kalite Planları" başlıklı iki bölüm oluşturur.
  4. Yıllık Kalite Planı'nı tarih atarak imzalar ve bunu klasörün doğru bölümünde saklar.
  5. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanmaya ilişkin protokol doğrultusunda Yıllık Kalite Planı hazırlama prosedürünü belgeler.
  6. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürü doğrultusunda Yıllık Kalite Planı Hazırlamaya Yönelik SÇP'yi inceler ve onaylar.

 

Kalite Sorumlusu:

  1. Gerekli hallerde Laboratuvar Yöneticisi'ne yardımcı olur.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.2.3
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.4
ISO15190:2003: