Başlık

Ekipmanların çalıştırılmasına yönelik prosedürlerin yazılması

Neden

Ekipmanların daima gereken şekilde çalıştırıldığından ve bakımlarının gereken şekilde yapıldığından emin olmak için ekipmanların kullanımına ve bakımına yönelik Standart Çalışma Prosedürleri (SÇP'ler) yazmanız gerekmektedir.

Ne

Bir önceki aktivitede laboratuvarın bütün ekipmanları kayıt altına alınmıştı. Hangi ekipmanlar için SÇP yazılması gerektiğine karar verin. Laboratuvardaki bütün ekipmanlar için SÇP yazılması gerekmez. Örneğin pipet ve saat gibi basit ekipmanların doğru çalıştırılması için SÇP gerekmez. Ancak, santrifüj gibi karmaşık makinelerin doğru programlanması ve doğru kullanılması gerekir. Bunun için SÇP yazılması şarttır. Hangi ekipmanlar için SÇP yazılması gerektiğine siz karar vermelisiniz. SÇP'leri Ana SÇP'de belirtilen Ekipman SÇP'leri yazımına ilişkin prosedür doğrultusunda yazın.

 

Başlangıç olarak sağ sütunda verilen Ekipman SÇP'si örneğini inceleyerek bu SÇP'lerin genel üslubu ve içeriği konusunda fikir alabilirsiniz.

Ayrıca, halk sağlığı laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan ekipmanlara yönelik genel SÇP şablonlarının sunulduğu bazı portallar da vardır. Aşağıda bu portallara ait bazı bağlantılar verilmiştir. Ancak, bu genel SÇP'lerin daima kontrol edilmesi ve laboratuvarınıza göre düzenlenmesi gerektiği kesinlikle unutulmamalıdır. Aksi takdirde genel SÇP'de açıklanan prosedür sizin laboratuvarınızda yapılan prosedürden farklı olabilir. Standartlaştırılmanın ve kalite güvencesinin sağlanması için yaptıklarınızı yazmanız ve yazdıklarını yapmanız gerekmektedir. Genel SÇP'ler kontrol edilmez ve laboratuvarınıza göre düzenlenmezse laboratuvarınızda yapılan prosedürler standart hale getirilmiş olmaz ve kalite güvencesi sağlanamaz.

 • John Hopkins Üniversitesi'nin Uluslararası Laboratuvarlarda Hasta Güvenliğini İzleme ve Değerlendirme (ULHGİD) Projesi, laboratuvarlara yönelik kaynakların yer aldığı bir portal sunar. Bu portalda laboratuvar uygulamalarında ve laboratuvarların denetlenmesinde kullanılabilecek birçok farklı türde doküman bulunmaktadır. Bu dokümanlar arasında laboratuvar testlerine yönelik SÇP'ler de bulunmaktadır. Bu portala gitmek için buraya tıklayın.
 • Tüberküloz laboratuvarları, tüberküloz laboratuvarlarına özel birçok Ekipman SÇP'si şablonu içeren TB KYP Laboratuvar Araç Kutusu'nu kullanabilir. Bu araç kutusunu buradan indirebilirsiniz.

Birçok kurum kendi SÇP'lerini internette yayınlamaktadır, kendi SÇP'nizi yazarken bunlardan "esinlenebilirsiniz".

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu ve Laboratuvar Yöneticisi ile işbirliği içinde Kalite Proje Ekibi/Kalite Odak Kişisi:

 1. Gerekli SÇP'lerin listesini çıkarırlar.
 2. SÇP'leri kimin yazacağını belirlerler. Çoğu durumda bu görev Ekipman Sorumlusu'na verilir. Ancak, belirli bir ekipmanı en çok çalıştıran belirli bir personel varsa söz konusu ekipmana yönelik SÇP'nin Ekipman Sorumlusu ile işbirliği içinde bu kişi tarafından yazılması daha uygun olabilir.

 

Kalite Proje Ekibi/Kalite Odak Kişisi:

 1. SÇP'lerin yazımı için bir plan yapar.
 2. Bir personel üyesinin belirli bir SÇP yazması gerekiyorsa bu süreçte onu yönlendirerek SÇP'lerin doğru ve eksiksiz şekilde yazıldığından (1. aşamada geliştirilen Ana SÇP'ye uygun olarak) emin olur. Ekipmanın düzenli kalibrasyona ihtiyacı varsa SÇP'de bu prosedür de anlatılmalıdır.
 3. SÇP taslakları yazıldıktan sonra bir veya iki meslektaşına incelemek üzere nüshalarını verir.
 4. Taslakları inceleyen meslektaşlarından taslağın nasıl iyileştirilebileceği konusunda aldığı öneriler doğrultusunda taslakları iyileştirir.
 5. SÇP'lere son halini verir, SÇP'leri basar ve "Ekipman SÇP'leri" başlıklı bir klasörde arşivler.
 6. SÇP'lerin konu aldığı ekipmanları düzenli olarak kullanan personel üyeleri SÇP'leri okumalıdır. Okudum ve Anladım Listesi'ne SÇP'yi dâhil eder ve hangi personel üyelerinin SÇP'yi okuması gerektiğini belirtir.
 7. Haftalık personel toplantısında yeni SÇP'leri tanıtır ve yeni SÇP'leri okuması gereken personel üyelerinin isimlerini verir. SÇP'yi okuduktan sonra Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalamaları gerektiğini açıklar. SÇP'yi ve Okudum ve Anladım Listesi'ni nerede bulabileceklerini de açıklar.
 8. Bütün personel üyelerinin dokümanı okuyup okumadığını düzenli olarak kontrol eder. Bu görevi fazlasıyla geciktiren bir personel üyesi varsa durumu Laboratuvar Yönetimi'ne bildirir.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Kalite Odak Kişisi bazı personel üyelerinin kendilerine verilen SÇP'leri okuma görevini çok geciktirdiğini söylerse bu kişileri SÇP'leri okumaya motive eder.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.2.1 5.3.5 5.3.12
ISO15189:2012: 5.3.1.3 5.3.1.4
ISO15190:2003: