Başlık

Bilgisayarlı sistemlerin düzenli şekilde yedeklenmesinin sağlanması

Neden

Laboratuvar bilgileri dijital ortamda saklanıyorsa basılı doküman tabanlı bilgi sisteminde olduğu gibi verilerin korunmasının sağlanması için iyi bir yedekleme sistemine ihtiyaç vardır.

Ne

Dijital bilgilerin haftada bir yedeklenmesini sağlayın. Laboratuvarın bilgi sistemine en uygun yöntemi belirleyin. Sağ sütunda DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) el kitabından alınan, bilgisayarlı laboratuvar bilgi sistemlerine ilişkin bir bilgi formuna yer verilmiştir.

 

Yedekleri bilgisayarların/sunucuların bulunduğu binadan başka bir binada saklayın. Bu, laboratuvar tesisinin hasar görmesi halinde veri kaybını önler (örneğin yangın nedeniyle). İzinsiz erişimden korumak amacıyla yedekleri kilit altında saklayın.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Dijital laboratuvar bilgileri için en uygun yedekleme yöntemini tespit eder.
  2. Laboratuvar bilgilerinin, laboratuvarın bulunduğu bina dışında başka bir binada kilit altında uygun şekilde saklanmasını sağlar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.8.6 B.6.4 B.6.5
ISO15189:2012: 5.10.3
ISO15190:2003: