Başlık

Yeterli sayıda personelin ilk yardım konusunda eğitim almasının veya ilk yardıma erişimin sağlanması

Neden

Yaralı kişilerin hızlı bir şekilde tedavi edilmesi için ilk yardıma erişimin kolaylaştırılması gerekir.

Ne

İlk yardıma hızlı bir şekilde erişilmesini sağlayın. Bunu sağlamanın iki yolu vardır:

  • Laboratuvar bir hastane içindeyse yaralı kişiler doğrudan orada tedavi edilebilir
  • Laboratuvar bir hastane içinde değilse yeterli sayıda personelin formal tıbbi eğitiminin olması veya ilk yardım konusunda eğitim alması gerekir. Personeli, mesai saatleri boyunca laboratuvarda ilk yardım yapacak en az bir kişinin bulunmasını sağlayacak şekilde seçin.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Gerekliyse ilk yardım eğitimi alacak kişileri belirler.
    Eğitimden sonra:
  2. Eğitim sertifikalarını, eğitimi alan personelin personel dosyalarında saklar.
  3. Eğitim alan personelin Kişisel İş Tanımlarını bu doğrultuda düzenler.
  4. Biyogüvenlik Kılavuzu'ndaki ilgili prosedürleri ilk yardım sorumlularının görev ve sorumluluklarını içerecek şekilde düzenler.
  5. Laboratuvar personelini ilk yardıma nereden ulaşılabileceği veya ilk yardım sorumlularının adları ve yaralanma halinde bu kişilere başvurulması gerektiği konusunda bilgilendirir. Ayrıca ilk yardım sorumlularının yerleri/adlarına dair bilgilerin yer aldığı bir bilgi formunun ilan panosu gibi tüm personel tarafından görülebilecek bir yere asılması da önerilir.
  6. İlk yardım sağlayacak kişilerin düzenli olarak bilgi tazeleme eğitiminden geçmelerini sağlayın (en az yılda bir)
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.1.10
ISO15189:2012: 5.1.5
ISO15190:2003: