Başlık

Tehlikeli malzemelerin ve bunların laboratuvarda bulunduğu yerin envanter listesinin çıkarılması

Neden

Laboratuvarda bulunan bütün tehlikeli kimyasalların türü, miktarı ve yeri konusunda bilgi sahibi olunması önemlidir. Doğru önleyici güvenlik önlemlerinin alınması için bu gereklidir; ayrıca malzemelerin doğru şekilde depolanması için hangi ekipmanların satın alınması gerektiği konusunda bilgi verir (ör. yanıcı malzemeler için ateşe dayanıklı kabin, zehirli/asidik/alkalin malzemeler için dökülme tecrit kabini vb.).

Ne

 • Bütün tehlikeli kimyasalların türü, miktarı ve yerini gösteren bir envanter çıkarın. Bu envanter Tehlikeli Malzeme Kaydı'na dönüştürülecektir.
 • Her kimyasal için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) toplanmalı ve saklanmalıdır. MGBF, malzemelere ilişkin bütün riskler ve malzemelerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi sağlar.

Nasıl ve kim?

Biyogüvenlik Sorumlusu:

 1. Tehlikeli kimyasalların envanterini çıkarır.
 2. Her kimyasalın MGBF'sini toplar (yeni sevkiyatla birlikte verilir veya internetten indirilebilir). MGBF, tehlikeler/riskler ve sonraki adımda kullanılabilecek gerekli bütün kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda bilgi verir.
 3. Biyogüvenlik Sorumlusu "MGBF" başlıklı yeni bir klasör oluşturur. Bütün MGBF'leri bu klasörde alfabetik sırayla saklar.
 4. Haftalık personel toplantısında MGBF'lerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve nerede bulunabileceğini açıklar.
 5. Her kimyasalın şu parametrelerini kaydeder:
  • Adı
  • Birim sayısı
  • Birim türü (ör. "cam şişe")
  • Birim başına miktarı (hacim veya ağırlık)
  • Her birimin son kullanma tarihi
  • Depolama alanı
  • Tehlikeler/riskler (ör. "yanıcı" veya "aşındırıcı")
  • Gerekli kişisel koruyucu önlemler
  • MGBF var mı? (evet/hayır)
  • Üretici
  • Üreticinin irtibat bilgileri
  • Sağ sütunda verilen Genel Tehlikeli Malzeme Kayıt şablonunu kullanır.

  Bunun en iyi yolu, her kimyasal için bu parametreleri kaydedebileceğiniz, birden fazla kez bastırılabilecek standart bir form oluşturulmasıdır.

 6. Biyogüvenlik Sorumlusu "Tehlikeli Malzeme Kaydı" başlıklı yeni bir klasör oluşturur.
 7. Şunları yaparak kaydı güncel tutar:
  • Envanteri üç ayda bir güncelleyerek (kayıttaki her malzemeye ait verilerin geçerliliği koruyup korumadığının kontrol edilmesi)
  • Yeni tehlikeli kimyasal siparişlerinin tamamı Biyogüvenlik Sorumlusu üzerinden yürümelidir.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Personele Tehlikeli Malzeme Kaydı'nı güncelleyebilmesi için bütün tehlikeli malzeme tedarik siparişlerinin Biyogüvenlik Sorumlusu'na bildirilmesi gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.2.9 5.2.10
ISO15189:2012: 5.2.3
ISO15190:2003: 8