Başlık

Personelin laboratuvar enfeksiyonlarının semptomlarını tanıma konusunda eğitilmesi ve bu tür vakalar meydana geldiğinde tanısal ve tıbbi hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

Neden

Laboratuvarda çalışmanın potansiyel tehlikeleri vardır. Enfeksiyon riski daima mevcuttur. Personel üyeleri, en yaygın laboratuvar enfeksiyonlarının semptomları konusunda bilgilendirilirse patojen ile enfekte olma riski ile karşı karşıya kaldıklarında daha hızlı ve daha doğru tepki verebileceklerdir. Hızlı ve doğru tepki verebilmeleri için laboratuvar personelinin tanısal hizmetlere hızlı ve kolay, tercihen ücretsiz erişimi sağlanmalıdır.

Ne

 • Personeli laboratuvar enfeksiyonlarının semptomları konusunda bilinçlendirin
 • Tanısal ve tıbbi hizmetlere kolay erişim sağlayın. Mümkünse bu hizmetlerin ücretinin personelden değil laboratuvardan (veya mümkünse sigortadan) tahsis edilmesini sağlayarak hizmetleri ücretsiz hale getirin. Böylece maddi durumu hizmet alamayacak düzeyde olan bir personel üyesinin yardım almasının önündeki bir engel daha kaldırılmış olur
 • Tıbbi hizmetlerden yararlanacak personel üyesinin mahremiyeti daima korunmalıdır
 • Maruziyet öncesi profilaksi ayarlayın (Hepatit B aşısı ve düzenli TB kontrolü)

Nasıl ve kim?

Biyogüvenlik Sorumlusu:

 1. Laboratuvarda en sık çalışılan patojenleri tespit eder.
 2. Bu patojenlerin sebep olduğu hastalıkların semptomlarını tespit eder.
 3. Bu patojenlerin sebep olduğu hastalıkların semptomlarını bütün personel ile görüşür ve müzakere eder. Personel üyelerine bu semptomlar görüldüğünde ne yapmaları gerektiğini açıklar.
 4. Mümkünse insan kökenli maddelerle çalışan bütün personel üyelerinin Hepatit B aşısı yaptırmasını sağlar (bu uygulama birçok ülkede zorunludur) ve uygun zamanlarda düzenli TB kontrolleri ayarlar. Bunu Laboratuvar Yöneticisi ile işbirliği içinde koordine eder.
 5. Laboratuvar personelinin uygun maruziyet sonrası profilaksiye (MSP) ve tanısal ve tıbbi hizmetlere (gerektiğinde finansal destek de dâhil) erişimini sağlar. Bu uygulamayı da Laboratuvar Yöneticisi ile işbirliği içinde yürütür. MSP, bir patojenin sebep olduğu potansiyel enfeksiyon sonrasında uygulanan bir profilaktiktir. MSP uygulanması gereken hastalık örnekleri arasında şunlar vardır: Kuduz, HIV, Tetanoz ve Hepatit A, B ve C. Ayrıntılı bilgi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)/Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) bir HIV MSP kılavuzu hazırlamıştır. DSÖ'nün ayrıca Kuduz MSP hakkında bir web sayfası da bulunmaktadır.
 6. Personel üyeleri laboratuvarda (potansiyel olarak) enfekte olduğunda MSP uygulaması ve tıbbi hizmete başvurma da dâhil olmak üzere ne yapılması gerektiğini belirten bir prosedür yazar. Bu aşamanın sonraki adımlarında Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu yazılması gerekecektir. Bu prosedür, bu kılavuzun bir parçası olacaktır. Bu sebeple, bu web sayfasının sağ sütununda yer alan Biyogüvenlik Kılavuzu bölüm şablonunda verilen taslağa mümkün olduğunca uymaya çalışılmalıdır. Ayrıca Biyogüvenlik Kılavuzu'nun ne kadar detaylı olması gerektiğini göstermek amacıyla Biyogüvenlik Kılavuzu bölüm örneği de verilmiştir.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Biyogüvenlik Sorumlusu'nun maruziyet öncesi ve sonrası profilaksi uygulamasını düzenlemesine yardımcı olur.

 

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.1.10
ISO15189:2012: 5.1.5
ISO15190:2003: 5.15.21011.3