Başlık

Personel değiştirme matrisinin hazırlanması

Neden

İşin her daim devam etmesi önemlidir; personel eksikliği sebebiyle işler kesinlikle sekteye uğramamalıdır. İş sürekliliğinin sağlanması tetkiklerin tahmini bitiş süresine uyumu da güvence altına alır.

Ne

Bir personel değiştirme matrisi hazırlayın. Bu, tüm personel üyelerinin adlarını içeren bir matristir. Her bir adın yanına o kişinin yokluğunda görevini devralabilecek bir veya iki personel üyesinin adı yazılır.

 

Bir personel üyesi hasta ise laboratuvar yöneticisi personel değiştirme matrisine bakarak hasta personel üyesinin görevini kimin/kimlerin devralabileceğini görebilir (bir personel üyesinin yerini farklı görevler için birden fazla personel alabilir). Görevleri devralan personel üyesinin, söz konusu personel üyesinin yokluğunda üstlenmesi gereken görevlerde yeterliği açısından test edilmesi ve bu yeterliğin korunması için görevleri bir yılda yeterli sıklıkta yerine getirmeleri önemlidir. Görevin kaç kez yerine getirilmesi gerektiği laboratuvar tarafından belirlenecek olup her görevin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi

  1. Tüm personel üyelerinin adlarını listeler. Sağ sütunda verilen personel değiştirme matrisi şablonu kullanılabilir.
  2. Her personel üyesinin yokluğunda yerini kimin alabileceğini belirler. Görevi devralmak üzere birden fazla personelin atanması gerekip gerekmediğine karar verir. Gerekiyorsa görevi devralan her personel üyesinin laboratuvarda bulunmayan personel üyesinin hangi görevlerini devralması gerektiğini devralan kişinin Kişisel İş Tanımı'nda belirtir. Bunu genel Yetkilendirme Matrisi'ni kullanarak yapar. Sadece laboratuvarda bulunmayan kişinin görevlerini yerine getirme yetkisi olan kişi bu görevleri devralabilir.
  3. Dokümanı Organizasyon klasöründe saklar. Ayrıca bu dokümanın bir nüshasını ilan panosu gibi tüm personelin görebileceği bir yere asar.
  4. Haftalık personel toplantısında personel değiştirme matrisini sunar.
  5. Yeterlik testine bir personel üyesinin laboratuvarda bulunmayan personel üyesi yerine devralacağı görevler de dâhil edilmelidir.
  6. Bir personel üyesinin, laboratuvarda bulunmayan personel üyesi yerine devraldığı görevleri bir yılda yeterli sıklıkta yerine getirdiğinden emin olur.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.5 5.1.7
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.5
ISO15190:2003: