Başlık

Laboratuvardan ayrı bir birincil numune toplama tesisinin oluşturulması

Neden

Hasta numunelerinin toplandığı yerler hastalar açısından güvenli ve rahat olmalıdır.

Ne

Laboratuvarın şu özellikleri taşıyan, uygun bir bekleme alanı olması gerekir:

  • Uygun oda sıcaklığı
  • Güneş ve yağmurdan korunma
  • İyi havalandırma
  • Yeterli sayıda oturacak yer
  • Kadın ve erkekler için ayrı tuvaletlere erişim
  • Engelli bireylerin erişimine uygun.

 

Bekleme alanının yanı sıra laboratuvarın birincil numune toplama odası da olmalıdır. Bu oda da aynı şartlara uygun özellikte olmalıdır. Laboratuvarın içinde yer almamalıdır. Oda ayrıca hastalara mahremiyet sunmalı ve bir kişiden diğerine mikroorganizma geçişini önlemek için iyi havalandırılmalıdır. Numune toplama için gerekli ekipmanların uygunluğuna da özen gösterilmelidir. Örneğin kan alma koltuğunun ayarlanabilir kolçakları olmalıdır, odada bir yatak bulunmalıdır vb.

Nasıl ve kim?

Biyogüvenlik Sorumlusu ile işbirliği içinde Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Numune toplama alanı ve bekleme alanının iyileştirilmesi/oluşturulması için gerekli adımların listesini hazırlar.
  2. Yeniden inşaya ilişkin olası düzenlemelerin finanse edilmesi için fon belirler.
  3. Her iki alan için de gerekli iyileştirmeleri planlar ve uygulamaya geçirir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.2.1 5.2.2 5.2.3
ISO15189:2012: 5.2.1 5.2.5
ISO15190:2003: 6.2