Başlık

Laboratuvarın temizlenmesi için standartlaştırılmış ve düzenli bir programın hazırlanması

Neden

Laboratuvar temiz ve düzenli olmalıdır. Böylece kaza ve laboratuvar enfeksiyonu riski azaltılmış olur. Ayrıca temiz ortam, hassas tetkiklerde (kültür veya PZR gibi) kontaminasyon ile negatif etki riskini de düşürür.

Ne

Temizlik programı hazırlayın. Laboratuvar binası özel olarak görevlendirilmiş ve eğitimli temizlik personeli tarafından düzenli olarak temizlenmelidir. Ancak, laboratuvar odaları laboratuvarın risklerine ve güvenlik prosedürlerine aşina olan laboratuvar teknisyenleri tarafından temizlenmelidir.

 

İyi temizlik şartları için bkz. ISO 15190:2003 Tıbbi Laboratuvarlar – Güvenlik şartları, madde 13.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Şu bilgileri içeren bir temizlik programı hazırlar:
  • Binanın hangi kısımlarının ne zaman temizleneceği.
  • Nelerin temizleneceği (nelerin toplanacağı)
  • Programın bir sütununu temizlik personelinin temizliği yaptıklarına dair imza ve tarih atması için ayırır.

  Sağ sütunda Temizlik Kayıt Formu şablonu verilmiştir.

 2. Laboratuvarın Temizlenmesine yönelik bir SÇP yazar ve laboratuvar odalarının temizliğine ilişkin spesifik kılavuz ilklerin yer aldığı bir bölüm ekler. Bu SÇP'yi Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak yazar.
 3. Prosedürü Biyogüvenlik Kılavuzu'na ekler (ör. temizlik önleyici bir güvenlik önlemidir).
 4. Personelin bu prosedürü öğrenmesini sağlar; bütün personel üyeleri prosedürü okumalı ve Biyogüvenlik Kılavuzu'na ilişkin Okudum ve Anladım Listesi'ni tarih atarak imzalamalıdır.

 

Biyogüvenlik Sorumlusu:

 1. Temizlik programının düzenli bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder (planlanan temizlik gününde program tarih atılarak imzalanmış mı, bina gerçekten temiz mi?) Uygulanmıyorsa Laboratuvar Yöneticisi'ni bilgilendirir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.2.10
ISO15189:2012: 5.2.6
ISO15190:2003: 13