Başlık

Kesintisiz elektrik tedarikinin sağlanması

Neden

Elektrik tedarikinin kesintisiz olması önemlidir. Elektrik kesintisi halinde laboratuvar odalarına ve bilgisayar sunucusu gibi kritik ekipmanlara elektrik sağlanmaya devam edilmelidir. Örneğin akış kabininde tehlikeli patojenleri çalışan biri varsa elektrik kesintisi halinde kabinin kapanmaması gerekir; aksi halde patojenler akış kabininden artık çıkmadığı için personel tehlikeye girer. Bir başka örnek de Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) testidir: PZR yapılırken elektrik kesintisine bağlı kapanma tetkiki olumsuz yönde etkileyebilir, hatta tetkikin boşa çıkmasına sebep olabilir.

Ne

Elektrik kesintisi halinde devreye girecek bir jeneratör kurun. Asla kapanmaması gereken ekipmanlar (akış kabinleri ve PZR makineleri gibi) için Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) kurun. Etüvler ve soğutucular/dondurucular KGK'ya bağlanmak zorunda değildir; jeneratör devreye girdikten sonra elektrik tedariki devam ettiği sürece kısa süreli kesintiler bakteri üremesini etkilemez. Güç dalgalanmalarına karşı duyarlı ekipmanlara gerilim düzenleyiciler/sabitleyiciler kurun.

Nasıl ve kim?

Biyogüvenlik Sorumlusu:

  1. Jeneratöre bağlanması gereken ekipmanların listesini çıkarır.
  2. KGK'ya bağlanması gereken ekipmanların listesini çıkarır.
  3. Gerilim düzenleyici/sabitleyiciye bağlanması gereken ekipmanların listesini çıkarır.
  4. Jeneratörün kapasitesinin ne kadar olması gerektiğini ve kaç adet KGK ve voltaj düzenleyici/sabitleyiciye ihtiyaç duyulduğunu hesaplar.
  5. Bunları Laboratuvar Yöneticisi'ne bildirir.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Yeterli kapasitede bir jeneratörün ve KGK'lar ve voltaj düzenleyicilerin/sabitleyicilerin satın alınması için fon bulur.
  2. Gereken jeneratörü, KGK'ları ve voltaj düzenleyicileri/sabitleyicileri sipariş eder.
  3. Kritik ekipmanların jeneratöre ve KGK'lara bağlanmasını yönetir.
  4. Yıllık bütçeye jeneratör yakıtını ekler
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.2.1 5.2.4 B 2
ISO15189:2012: 5.2.1 5.2.6
ISO15190:2003: