Başlık

İç Denetime yönelik bir SÇP'nin yazılması

Neden

Denetimlerin doğru ve ISO 15189'a uygun olarak yürütülmesini sağlamak için her yıl her denetimde aynı prosedürlerin izlenmesi gerekir.

Ne

İç Denetime yönelik bir SÇP yazın. Tüm denetim sistemi 3. aşamada önceki aktivitelerde oluşturulmuştu. Denetim planı yapmak, denetimi hazırlamak, denetimi yürütmek ve denetim raporu taslağını hazırlamaktan belirlenen uygunsuzlukların çözümlenmesi için eylem planı geliştirilmesi ve eylem planının uygulanışının izlenmesine kadar tüm bu prosedürleri bir SÇP içinde belgelendirin.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

  1. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak İç Denetime Yönelik SÇP'yi yazar.
  2. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürü doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar. SÇP'nin incelenmesi gerektiğinde, incelemeyi yapacak kişilerin sertifikalı İç Denetçiler olduğundan emin olur.
  3. SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne ekler ve İç Denetçi olarak eğitim alan personelin SÇP'yi okuması gerektiğini belirtir.
  4. Nihai SÇP'yi tüm İç Denetçilere sunar ve SÇP'yi okumaları gerektiğini açıklar. O andan itibaren denetçilerin, iç denetimleri yürütürken bu SÇP protokollerine uymaları gerekir.
  5. Tüm İç Denetçilerin SÇP'yi okuyup okumadığını izler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Değerlendirme kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.1
ISO15189:2012: 4.2.2.1
ISO15190:2003: