Başlık

Hasta bilgilerinin gizliliğinin bütün personel tarafından korunmasının sağlanması

Neden

Hasta verileri gizli ve hassas verilerdir ve izinsiz erişimden korunmalı ve daima gizli tutulmalıdır. Bu nedenle, tüm laboratuvar personelinin hem sözlü hem de yazılı olarak hasta verilerini gizli tutmayı kabul ettiğini belirtmesi gerekir.

Ne

Her personel üyesi, bir gizlilik sözleşmesi imzalamalı ve bu sözleşme personele ait personel dosyasında saklanmalıdır. Gizlilik sözleşmesi kapsamındaki şartlar, hasta verilerinin korunması ve gizli tutulması amacına uygun olarak belirlenir. Bu sözleşmeyi imzalayarak personel bu şartlara uymayı kabul eder.

 

Sağ sütunda bir gizlilik sözleşmesi örneğine yer verilmiştir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Gizlilik Sözleşmesi Formu hazırlar. Sağ sütunda verilen örneği kullanabileceği gibi gerekli görmesi halinde bu örneğe laboratuvara özgü şartlar da ekleyebilir. Formun niteliğinden ve yasal bir davada kullanılabileceğinden (bir personelin şartları çiğneyerek hasta verilerini kamuya açık hale getirmesi durumunda) emin olmak için gerekli görülürse bir avukattan yardım talep eder.
  2. Gizlilik Sözleşmesi son halini aldıktan sonra tüm personelden sözleşmeyi imzalamasını ister.
  3. Yeni bir personel işe alındığında, iş sözleşmesini imzalarken bu gizlilik sözleşmesini imzalamasını da ister (hatta gizlilik sözleşmesinin, iş sözleşmesinin kapsamına dâhil edilmesi daha uygun olabilir).
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 C.6.1
ISO15189:2012: 4.1.1.3 5.10.1
ISO15190:2003: