Başlık

Başarısız sonuçlanan iç kalite kontrollerinin izlenmesi ve araştırılması ve gereğince iyileştirme sağlanması

Neden

Önceki aktivitede her prosedür için iç kalite kontrolleri hazırlanmış ve İç Kalite Kontrolüne Yönelik SÇP yazılmıştı. İç kalite kontrollerinin amacı laboratuvarda yürütülen her prosedürün her bir adımının kalitesinin kontrol edilmesidir. Ancak, her prosedürün kalitesinin güvence altına alınması için iç kalite kontrollerinin izlenmesi gerekir. Sapmalar tespit edilirse ve kalite kontrolü denetiminde başarısız sonuçlanırsa laboratuvar hatalı tetkik sonuçlarının rapor edilmesini önlemek için derhâl eyleme geçmelidir.

Ne

İç kalite kontrolü sonuçlarının sürekli olarak izleneceği bir sistem oluşturun. Bu sistemin amacı başarısız sonuçlanan kalite kontrolü denetimlerinin ve eğilimlerden sapmaların erken bir aşamada tespit edilerek hatalı sonuçların rapor edilmesini önlemektir. Gerekirse grafiklerden ve istatistik analizlerden yararlanın.

 

Eğilimlerden sapma/başarısız sonuçlanan iç kalite kontrolü denetimi tespit edildiğinde bu sapmaların/başarısızlığın en kısa sürede çözülmesi için eyleme geçilmesi gerekmektedir. Kalite kontrolü denetimi sonunda başarısız sonuçlanırsa tetkik sonuçları asla rapor edilememelidir!

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. İç kalite kontrollerinin sonuçları laboratuvar kayıt sisteminde kayıt altına alınır. Sonuç Raporu her incelendiğinde iç kalite kontrollerinin doğruluğu da kontrol edilmelidir (bu adım raporların onaylanmasına ilişkin prosedürde standart bir aktivite olmalıdır; gerekirse Sonuçların Raporlanması, Kaydedilmesi ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'yi bu adımı kapsayacak şekilde düzenler ve yayınlanmadan önce Sonuç Raporlarını incelemekten sorumlu personelin bilgilendirildiğinden emin olur).
  2. Sonuç Raporlarını yayınlamadan önce iç kalite kontrolü sonuçlarının doğru olup olmadığının kontrol edilmesinin yanı sıra iç kalite kontrolü verileri de zaman içinde meydana gelen olası eğilimlerin ve sapmaların tespit edilebilmesi için izlenmelidir. İç kalite kontrolü sonuçlarını her hafta veya daha sık aralıklarla inceleyerek sonuçların istikrarlı olup olmadığını kontrol edecek bir personel (gerekirse grafik ve istatistik analizlerden de yararlanır) atar. Kalite kontrolü sonuçlarında uzun vadede sapmaların görülmesi ayıraçlarda kalite kaybının, personel yeterliğinde eksiklerin baş gösterdiği vb. sorunlara işaret edebilir.
  3. Sapmalar/başarısız sonuçlanan kalite kontrolleri meydana geldiğinde sapmaların/başarısız sonuçlanan kalite kontrollerinin çözümlenmesi için İç Kalite Kontrolüne Yönelik SÇP'deki prosedür doğrultusunda önlemler alınmalıdır.
  4. Gerekirse başarısızlığın veya eğilimden sapmanın altında yatan sebebi bulmak için analiz yapar ve önleyici veya düzeltici eylemler hazırlar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Değerlendirme kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.2
ISO15189:2012: 5.6.2.3
ISO15190:2003: