Başlık

Kalite Politikası'nın Belirlenmesi

Neden

Şu ana kadar laboratuvarın Vizyonu, Misyonu ve Uzun Vadeli Hedefleri belirlendi. Bunların tümü laboratuvar Kalite Politikası'nın temelini teşkil eder. Kalite Politikası, uzun vadeli hedeflere ilişkin amaç, bu hedeflere ulaşmaya çalışırken faydalanılacak araçlar ve hedeflere nasıl ulaşılacağının bir açıklamasıdır. Gerçekçi ve amacına uygun Yıllık Kalite Planları geliştirilebilmesi için bu Politika'ya ihtiyaç vardır.

Ne

Kalite Politikası, laboratuvarın yıllık planına yol gösteren en somut kaynaktır. Uzun Vadeli Hedeflere ulaşmak için laboratuvarın benimseyeceği stratejiyi açıklar. Politikanın sonu gelmeyen açıklamalarla dolu çok kapsamlı bir doküman olmaması gerektiğini göz önünde bulundurun; politika, maksimum 4 sayfadan oluşan kısa ve öz bir metin olmalıdır.

 

ISO 15189:2012, Kalite Politikası'nda yer alması gereken unsurları şu şekilde bir araya toplamıştır:

 • Laboratuvar hizmetlerinin kapsamı
 • Yönetimin kalite yönetim sistemi kurup sürdürme ve sürekli olarak etkinliğini iyileştirme taahhüdünü tanımlayan bir ifade
 • Kalite yönetim sisteminin hedefleri (Uzun Vadeli Hedefler) ve laboratuvarın bu hedefler doğrultusunda neler yapacağı
 • Tüm personelin laboratuvarın politika ve prosedürleri konusunda bilgi sahibi olması ve bunları uygulaması şartı
 • Tüm laboratuvarın ISO 15189 kalite yönetim sistemine uygun iyi meslekî uygulamalar, kaliteli tetkikler sunma taahhüdünü açıklayan bir ifade

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Uzun Vadeli Hedeflere dayalı Kalite Politikası'nı yazar.
 2. Kalite Politikası'nı bastırdıktan sonra dokümanı tarih atarak imzalar.
 3. Kalite El Kitabı için Okudum ve Anladım Listesi hazırlayarak bastırır. Bu aşamaya kadar bu listede sadece Kalite Politikası temel okuma materyali olarak belirtilecektir. Ancak 3. aşamanın sonraki adımlarında kalite el kitabı yazılacak ve tüm laboratuvar personelinin bu kılavuzu da okuması gerekecektir. Bölümler son halini aldığında bu listeye eklenebilir.
 4. Laboratuvar personeline Kalite Politikası nüshalarını dağıtır ve haftalık personel toplantısında bu politikayı tartışır.
 5. Personele bu politika hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini açıklar; politikayı Okudum ve Anladım Listesi'ne ekleyerek herkesin okuması gerektiğini belirtir. Ayrıca, Kalite Politikası'nı okuduktan sonra herkesin Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalaması gerektiğini de dile getirir.
 6. 4 hafta sonra (= SÖMGZ) tüm personelin Kalite Politikası'nı okuyup okumadığını kontrol eder.
 7. Orijinal, imzalı Kalite Politikası'nı Organizasyon klasöründe saklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.1.5 4.2.1 4.2.3
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.3
ISO15190:2003: