Policy - 2014/7127 Bazi Mallara Uygulanan Özel Tüketİm Vergİsİ Oranlari İle Maktu Ve Asgarİ Maktu Vergİ Tutarlarinin Tespİt Edİlmesİ Hakkinda Karar [Special Consumption Tax]

Date:
January 2015
Published by:
1 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29223
Published year:
January 2015
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
December 2014
Adopted by:
Bakanlar Kurulu
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details

MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranlan, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

...

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO: 2202.10.00.00.13

Mal İsmi: Kolalı Gazozlar

Vergi Oranı (%): 25

Asgar i Makt u Vergi Tutan (TL): -

...

Histoire des révisions

DateUtilisateurRegistreÉtat
jeu, 11/30/2023 - 15:11engesveenkBulk moderation state change.published
lun, 05/02/2022 - 09:51engesveenkBulk moderation state change.published