Policy - Thông Tư Liên Tịch. Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn [Joint Circular.Guidance on the labeling of goods for food, food additivesand pre-packaged food processing aids]

Date:
2014
Published by:
Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương
Published year:
2014
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details

Điều 3. Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm

...

5. Khuyến khích tổ chức, cá nhân ghi nhãn thông tin dinh dưỡng theo hướng dẫn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).

...

Điều 7. Thành phần cấu tạo của sản phẩm

1. Tất cả thành phần cấu tạo phải được ghi trên nhãn sản phẩm, trừ sản phẩm có duy nhất một thành phần cấu tạo

....

Điều 11. Các khuyến cáo và cảnh báo an toàn

1. Các khuyến cáo về sức khỏe phải dựa trên các bằng chứng khoa học và được chứng minh khi công bố sản phẩm.

2. Các khuyến cáo về so sánh dinh dưỡng phải tuân thủ theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư liên tịch này. Trong trường hợp Việt Nam chưa cập nhật các khuyến cáo so sánh dinh dưỡng thì có thể theo hướng dẫn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).

Références: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Histoire des révisions

DateUtilisateurRegistreÉtat
mar, 08/02/2022 - 18:59engesveenkEdited by engesveenk.published
mar, 08/02/2022 - 18:28engesveenkEdited by engesveenk.published
mar, 08/02/2022 - 18:26engesveenkEdited by engesveenk.published
mer, 07/13/2022 - 17:56engesveenkEdited by engesveenk.published
jeu, 09/20/2018 - 09:59engesveenkEdited by engesveenk.published
jeu, 05/24/2018 - 20:44zillmerkpublishedpublished
lun, 03/12/2018 - 17:13zillmerkBulk moderation state change.draft
ven, 03/09/2018 - 00:59engesveenkBulk moderation state change.published