Policy - Covenant on healthy weight 2010-2014/ Convenant Gezond Gewicht 2010-2014

Fecha:
January 2010
End year:
December 2014
Published by:
Minister of Health, Welfare and Sport
Published year:
2009
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
2009
Adopted by:
Ministry of Health and Executive Parties
Type of policy:
Health sector policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Metas y objetivos en relacion con la nutricion: 

Artikel 1. Algemene doelstelling

Partijen stellen zich met betrekking tot het beoogde effect van het Convenant Gezond Gewicht de volgende algemene doelen:

  1. Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas en de maatregelen voor het terugdringen ervan.
  2. Het vergroten van de bewustwording van en kennis over de gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas onder de Nederlandse bevolking en de achterban van partijen en het bestaan van (effectieve) maatregelen die bijdragen aan de preventie en de aanpak van overgewicht en obesitas.
  3. Het bewerkstelligen van een trendbreuk in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen in Nederland, hetgeen betekent dat de stijgende lijn van obesitas bij volwassenen en de stijgende lijn van overgewicht en obesitas bij kinderen wordt omgezet in een dalende lijn en dat de zich stabiliserende lijn van overgewicht bij volwassenen ook wordt omgezet in een dalende lijn. Partijen zullen hiertoe, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en mogelijkheden, samenwerken en zullen hiertoe gezamenlijk bijdragen.  

 

Artikel 2. Deelconvenanten

1. Partijen tekenen minimaal één deelconvenant en geven daarmee te kennen invulling en uitvoering te zullen geven aan een concrete gezamenlijke aanpak van overgewicht en obesitas op het betreffende terrein.
2. Partijen die deelnemen aan één of meerdere deelconvenanten leggen één of meerdere concrete ambities neer die zullen bijdragen aan de algemene doelstelling van artikel 1. 
3. Ter realisering van de ambities, zoals bedoeld in het tweede lid, gaan partijen die deelnemen aan één of meerdere deelconvenanten inspanningsverplichtingen aan, die bij voorkeur gezamenlijke projecten van deze partijen zijn en die zo veel mogelijk kwantitatief meetbaar zijn (SMART).
Notas adicionales: 

SMART actions mandated, zero measurement on food intake and nutrition habits conducted. Final reports indicates SMART measures taken and presents reduced overweight rates per Municipals.

Revision log

FechaUsuarioLogEstado
Jue, 01/21/2016 - 09:35engesveenkEdited by engesveenk.published
Jue, 01/21/2016 - 09:34engesveenkEdited by engesveenk.published
Lun, 01/11/2016 - 19:48engesveenkPolicy moderated by engesveenk.request_for_correction
Mar, 01/05/2016 - 22:01veronika6894Created by polozkovavneeds_review