Czechia

1. National policy commitment to eliminate TFA: National policies, strategies or action plans express a commitment to reduce industrially produced TFA in the food supply
TitleType
Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Akční plán č. 2: Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015–2020 b) Prevence obezity / Health 2020: Action Plan 2: nutrition and eating habits 2015-2020Policy