Policies in Latvia

Nutrition country profile (NLiS) | Country statistics (GHO) | WHO country page
Policy Start date End date
Commission Regulation (EU) 2019/649 of 24 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards trans fat, other than trans fat naturally occurring in fat of animal origin 2021 ---
Provisions on the maximum level of trans-fatty acids in foodstuffs/Noteikumi par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos 2018 ---
EU Regulation 1169/2011 2016 ---
Par akcīzes nodokli [Law on excise duties as amended 2015] 2016 ---
Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli / Rules for diatary salt 2015 ---
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam / Basic principles of public health 2014-2020 2014 2020
Par akcīzes nodokli [Law on excise duties as amended 2013] 2013 ---
Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem/ Nutrition standards in educational institutions 2012 ---
Public Health Strategy for 2011-2017 2011 2017
Sadarbības Memorands par izmaiņām uz bērniem vērstu bezalkoholisko dzērienu reklamēšanā / Cooperation Memorandum on changes to child-friendly non-alcoholic beverages advertising 2011 ---
Advertising Law 2008 ---
Regulations of the Cabinet of Ministers on Infant Formula and Follow-up Formula 2008 ---
Latvian Rural Development National Strategy Plan 2007 2013
Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC Text with EEA relevance 2007 2015
EU Regulation 1924/2006 2007 ---
Rural Development Programme for Latvia 2007 2013
Labour Law, of 20 June 2001, Zinotajs. 2001-08-09. No. 15, p. 142-212 as amended to 21 September 2006. 2006 ---
Law on Maternity and Sickness Insurance, dated 6 November 1995, as amended to 2 December 2004 2004 ---
Par akcīzes nodokli [Law on excise duties] 2004 ---
Action plan for the implementation of the Policy document Healthy Nutrition 2003 2013
Healthy Nutrition 2003 2013
Regulation No 125, Requirements for Labour Protection in Workplaces, Adopted 19 March 2002 (Zinotajs, 2002-05-23, No. 10, pp. 123-129) 2002 ---
Public Health Strategy 2001 ---
Healthy Nutrition: Concept of the Cabinet of Ministers (FNAP) --- ---
Programme for supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the community --- ---
Regulations of the Cabinet of Ministers on implementation of the EU School Fruit scheme --- ---