Policy - Regulation 2008-08-13-936 on infant formulae and follow-on formulae (Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger)

Date:
August 2008
Published by:
Government
Published year:
2008
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
August 2008
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details

INNHOLD
Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger
Kapittel I. Formål, omfang og definisjoner
§ 1. Omfang
§ 2. Formål
§ 3. Definisjoner
Kapittel II. Sammensetning
§ 4. Generelt
§ 5. Morsmelkerstatning
§ 6. Tilskuddsblandinger
§ 7. Renhetskriterier
§ 8. Rester av plantevernmidler mv.
Kapittel III. Merking
§ 9. Generelle krav
§ 10. Varebetegnelse
§ 11. Deklarasjon av næringsinnhold – påbudt deklarasjon
§ 12. Deklarasjon av næringsinnhold – frivillig tilleggsdeklarasjon
§ 13. Utforming og innhold i merkingen
§ 14. Særskilte bestemmelser for morsmelkerstatning
§ 15. Særskilte bestemmelser for tilskuddsblandinger
Kapittel IV. Presentasjon, markedsføring og reklame
§ 16. Presentasjon
§ 17. Reklame
§ 18. Forbud mot markedsføring i detaljhandelen
§ 19. Forbud mot utdeling av vareprøver m.m.
§ 20. Begrensninger i omsetning av morsmelkerstatning med delvis hydrolysert protein
Kapittel V. Informasjons- og utdanningsmateriell
§ 21. Informasjons- og utdanningsmateriell – generelle bestemmelser
§ 22. Informasjons- og utdanningsmateriell til forbruker
§ 23. Krav til produsent og importør
§ 24. Gaver og tilbud til institusjoner og organisasjoner
Kapittel VII. Administrative bestemmelser
§ 25. Meldeplikt
§ 26. Overgangsordninger
§ 27. Ikrafttredelse
Vedlegg 1. Krav til sammensetning av morsmelkerstatning etter tilberedning i henhold til produsentens anvisning
Vedlegg 2. Krav til sammensetning av tilskuddsblandinger etter tilberedning i henhold til produsentens anvisning
Vedlegg 3. Næringsstoffer
Vedlegg 4. Tillatte ernærings- og helsepåstander på morsmelkerstatning – krav til sammensetning
Vedlegg 5. Essensielle og betinget essensielle aminosyrer i morsmelk
Vedlegg 6. Spesifikasjon for proteininnhold, proteinkilde og prosessering av proteinet brukt i fremstillingen av morsmelkerstatning med et proteininnhold under 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) basert på myseproteinhydrolysat fra kumelkprotein
Vedlegg 7. Referanseverdier for næringsdeklarasjon til produkter markedsført mot spedbarn og småbarn
Vedlegg 8. Plantevernmidler som ikke skal brukes i landbruksprodukter til bruk i produksjonen av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger
Vedlegg 9. Spesielle maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler eller metabolitter i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger
Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. august 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd og § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zzzv (direktiv 2006/141/EF som endret ved forordning (EF) nr 1243/2008).
Endringer: Endret ved forskrift 13 juli 2009 nr. 1007.

Reference: 

WHO (2013) Country implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Status report 2011 (http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/statusreport2011...) / Link to eLENA "Regulation of marketing breast-milk substitutes" : http://www.who.int/entity/elena/titles/regulation_breast-milk_substitute...

Further notes: 

Scope of the Code: 0-12 months of age

Revision log

DateUserLogState
Mon, 01/27/2014 - 14:45engesveenkEdited by engesveenk.draft
Mon, 01/27/2014 - 15:34engesveenkEdited by engesveenk.published
Mon, 01/27/2014 - 14:45engesveenkEdited by engesveenk.published
Wed, 08/07/2013 - 14:48engesveenkEdited by engesveenk.published
Tue, 08/06/2013 - 15:14engesveenkEdited by engesveenk.draft
Tue, 08/06/2013 - 17:41engesveenkEdited by engesveenk.draft
Tue, 08/06/2013 - 15:14engesveenkEdited by engesveenk.published
Mon, 08/05/2013 - 16:20engesveenkEdited by engesveenk.published